9 ขั้นตอนอบรมและต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆแค่ 5 นาทีก็เสร็จแล้ว

กรมการขนส่งทางบก เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “อบรมออนไลน์”เพื่อ “ต่อใบขับขี่” แบบ New Normal การต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีหลายรูปแบบ

ซึ่งมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภท โดยรูปแบบใบอนุญาต ที่จำเป็นต้องผ่าน “อบรมออนไลน์” ในระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้

เงื่อนไขใบอนุญาต 3 แบบ ที่จำเป็นต้องอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning

1) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning

2) การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน

affaliate-2

3) การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิ์ขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการขออบรมต่ออายุใบขับขี่รถยนยนต์ มีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บให้ไปคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

affaliate-2

ขั้นตอนที่ 2 :  เมื่อกดที่ปุ่ม ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จะมีขั้นตอนการอบรมปรากฎมาโดยมุมด้านขวา ให้เราทำการเลื่อกลงมาด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเราเลื่อนลงมาจากปรากฏช่อง กรอกรายละเอียดของท่านดังรูป เมื่อกรอกครบแล้ว ให้ไปคลิกที่ปุ่ม ขั้นตอนต่อไป

affaliate-2

ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนนี้จะเป็นการชมวิดีโอการอบรมประมาณ1ชั่วโมง พร้อมตอบแบบทดสอบ 3 ข้อในระหว่างชม  รับชมวิดีโอจนกว่าจะจบ

ขั้นตอนที่ 5 :  เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ภาพจะปรากฏช่อง กรอกข้อมูล ดังรูป ให้ทำการคลิกปุ่ม กรอกข้อมูล (หากไม่ปรากฏปุ่มกรอกข้อมูลให้ท่านลองกดรีเฟรชดู1ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 6 : จากรูปให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม (กรณีที่ท่านกรอกไม่ผ่านแสดงว่าท่านทำแบบทดสอบ 3 ข้อไม่ครบ)

ขั้นตอนที่ 7 :  เมื่อกดปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม แล้วท่านจะมาที่หน้าแรกอีกครั้ง ให้ท่านไปกดที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์

ขั้นตอนที่ 8 :  จากนั้นให้ท่าน กรอกข้อมูลของท่านอีกครั้งตามรูป จากนั้นกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ

ขั้นตอนที่ 9 : หลังจากกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะ หากท่าน ผ่านการอบรม จะปรากฏรูปตามคตัวอย่างนี้ท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ กรมขนส่ง ใกล้บ้านได้ทันที

หาก ผ่านการอบรมแล้ว จะปรากฏรูปตามตัวอย่าง ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กรมขนส่งพื้นที่ใกล้บ้าน ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ผ่าน แอพพลิเคชั่น “DLT Smart Queue” เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายที่กรมขนส่งด้วย โดยหลังจากที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายแล้ว ทางกรมขนส่งจะทำการออกใบอนุญาตขับรถได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ผ่านการอบรม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

affaliate-2

error: Content is protected !!