9 ขั้นตอนอบรมและต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆแค่ 5 นาทีก็เสร็จแล้ว

กรมการขนส่งทางบก เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “อบรมออนไลน์”เพื่อ “ต่อใบขับขี่” แบบ New Normal การต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีหลายรูปแบบ

ซึ่งมีเงื่อนไขและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภท โดยรูปแบบใบอนุญาต ที่จำเป็นต้องผ่าน “อบรมออนไลน์” ในระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ของกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้

เงื่อนไขใบอนุญาต 3 แบบ ที่จำเป็นต้องอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!