6 เอ กสารสำคัญหล่นห า ย ไม่ต้องแจ้ งค วาม ทำใหม่ได้เลย

6 เอ กสารสำคัญหล่นห า ย ไม่ต้องแจ้ งค วาม ทำใหม่ได้เลย

หล า ยๆ คนคงหัวเสียกับการที่เอ กสารสำคัญห า ยกันใช่ไหม กว่าจะได้ทำใหม่ก็ดำเนินเรื่องหล า ยสถาที่ ไม่ว่าจะต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก่อน แต่วันนี้เราการแก้ปัญหาหากใคร ทำเอ กสาร 6 อย่างนี้ห า ย จะมีเอ กสารอะไรนั้นไปอ่านพร้อมๆ กันเลยค่ะ

เอ กสาร คือ กระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่ได้ถูกบันทึก หรือทำให้ปรากฏด้วยการเขียน พิมพ์ ถ่ายรูป บันทึก หรือวิธีอื่นใด ให้ปรากฏเป็นข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข แบบ แผนผัง หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความหมายเพื่อ การสื่อสารเกิดความเข้าใจได้

กรณีทำเอ กสารราชการห า ยไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ให้เสียเวลาไปทำใหม่ได้เลย ปัญหาดังกล่าวมีทางออ กแล้ว ทางด้าน ตำรวจ สน พญาไท ฝากประชาสัมพันธ์ ต่อไปเอ กสารห า ยไม่ต้องแจ้งความแล้ว สามารถดำเนินการได้ต ามนี้

affaliate-2

1 บัตรประชาชนห า ย

การดำเนินการ = ให้ผู้ที่บัตรประชาชนห า ยนั้น ให้นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

2 สำเนาทะเบียนบ้านห า ย

การดำเนินการ = ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

affaliate-2

3 ใบอนุญาตขับขี่ห า ย

การดำเนินการ = ให้นำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย และคุณไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอ ดชีพ ก็ได้ใบขับขี่ตลอ ดชีพเช่นเดิม

affaliate-2

4 แผ่นป้ายทะเบียนรถห า ย

การดำเนินการ = ให้นำสมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการทำใหม่ได้เลย

5 บัตรผู้ประจำตัวผู้เสียภาษี

การดำเนินการ = ให้ท่านนำบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

6 บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิรั ก ษ าพย าบาลห า ย

การดำเนินการ = ให้ท่านนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง

อย่างไรก็ต าม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอ กสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอาเอ กสารไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอ กสารได้ห า ยไปก่อนหน้านี้แล้ว

ขอขอบคุณ kaijeaw.in.th, wikipedia.org, TQM

affaliate-2

error: Content is protected !!