5 กลุ่ม ที่ไม่มีสิทธ์ ยื่นอุทธรณ์รับเงิน

หลังจากที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างช่วยคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เริ่มทยอยตรวจสอบสถานะ และจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับรอบการเริ่มจ่ายเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ครั้งต่อไปนั้น จะเริ่มรันระบบจ่ายเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ผ่านมา เงินเยียวยา 5,000 บาทล็อตแรก จะถูกแจกจ่ายไปให้กับประชาชนราว 1.4 ล้านคน ตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 251,821 ราย วันที่ 9 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 641,703 ราย วันที่ 10 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 503,098 ราย รวมจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกไปทั้งสิ้น 1,396,622 ราย

โดยจากจำนวนนี้สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ่านเกณฑ์ 1จุด68 ล้านราย ซึ่งในกลุ่มนี้ได้ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาและโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในช่วงวันที่ 8 ถึง 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

affaliate-2

กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1จุด53 ล้านราย โดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com หัวข้อขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาให้ดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 และจะทยอยแจ้งไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยพบว่า ขณะนี้ได้มีผู้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วจำนวนหลายแสนราย

กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4จุด78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12 ถึง 14 เมษายน 2563 โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก ได้รับการดูแลผลกระทบจาก โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์

affaliate-2

ล่าสุด ทางด้านเพจ ธนคารกรุงไทย ออกมาโพสต์ระบุว่า กระทรวงคลังเปิดให้อุทธรณ์เรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเริ่ม 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

affaliate-2

4 กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 และสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้วันที่ 20 เมษายน ที่จะถึงนี้

1 กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 2 ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตาม ม 33 กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิรับเงินไม่ต้องยื่นอุทธรณ์ใหม่ ถ้าได้รับผลกระทบถูกสั่งพักงาน หรือเลิกจ้าง ให้ไปรับจากประกันสังคม 3 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นลูกจ้าง แรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระ 4 ผู้ประกันตนมาตรา 33 แต่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6เดือน 5 ลูกจ้างสถานประกอบการ

และนี่คือ 5 กลุ่มอาชีพที่ไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ 1 เกษตรกร 2 เจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 4 คนขึ้นไป 3 ข้าราชการบำนาญที่ปัจจุบันประกอบอาชีพอื่น 4 แม่บ้านาที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เลี้ยงบุตร ดูหลาน 5 นักเรียนนักศึกษาที่ทำงาน พาสทาม หรือรับจ้างอิสระไปด้วย

affaliate-2

error: Content is protected !!