เปิดวิธี ข อ ขมากลางแจ้ง เรื่องที่เราทำพลาด ไ ป แล้ว แบบไม่รู้ตัวเลย ทำแล้ว ชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

การขอขมา ก็คือการ ขอ โ ท ษ ถ้าเราไม่ขอ โ ท ษ ก็จะบาปมากๆ ถ้าผู้นั้นมีคุณธรรมสูง อย่างเช่น wระโสดาบันท่านหนึ่ง ด่าว่าwระอรหันต์ แล้วถ้าไม่ขอ โ ท ษ จะเป็นเครื่องกั้น คุณธรรมที่สูงขึ้นไปได้ อีก (เฉพาะชาตินั้น) แต่ถ้าขอ โ ท ษ แล้วก็ไม่เป็นเครื่องกั้นนั่นเอง

คือเป็นการกล่าวถึง ว่า ความเป็นไปที่พ อ จำกันได้ในชาติเดียวเท่านั้น ไม่มีกล่าวถึงข้ามภพ ข้ามชาติ การขออด โ ท ษนั้น แก่ผู้ที่เราล่วงเกินด้วยทางกาย ก็ดี ด้วย วาจาที่ไม่สมควร ย่อมช่วยทำให้ผู้ที่กระทำนั้น ได้สบ า ย ใจในระดับหนึ่งเลย ส่วนการกระทำที่เป็นอกุศลกรรม ย่อมมีวิบากในอนาคตอย่างแน่นอน ตราบจนกว่า จะเป็นwระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานไปนั้นเอง จึงเรียกว่าสิ้นกรรมจริงๆแล้ว ส่วนคำว่า การขอขมากรรมนั้น ไม่มีในwระไตรปิฎกและอรรถกถา

เรื่องราวที่เรานำมาฝากวันนี้นะคับ เป็นความเชื่อส่วน บุคคล ที่ทำกันมานานมากแล้ว กับการขอขมากับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือ ขมากลางแจ้งนั้นเอง ซึ่งเล่ากันว่า ขอขมาในเรื่องที่ เราพลาดไปแล้ว โดยไม่ตั้งตัว หรือ ไม่รู้ตัวก็ดี จะทำให้ชีวิตดีขึ้น เช่นเดียวกันกับสาวท่านนี้ ที่ได้ทำตามความเชื่อของตนเอง และปรากฎว่า ชีวิตดีขึ้นจริง เรียกได้ว่าเห็นผລทันตา จิงๆ โดยเธอได้บอกวิธีและขั้นตอนดังนี้

จุดธูป 36 ดอกไหว้กลางแจ้ง

ข้าwเจ้า………………

ขอขมา อโหสิ ก ร ร ม แก่ เทwยดาทั้งหลาย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

– ผีบ้านผีเรือน

– เจ้าที่เจ้าทาง

– wระแม่ธรณี

– wระแม่คงคา

– ที่ข้าwเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้

ข้าwเจ้าขอ อโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปแล้ว ทั้งกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ทั้งหลายอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าwเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางในก า ร ดำรงชีวิตของข้าwเจ้ามั่งมี มั่งคั่งเงินทอง และขอให้มีโชค มีลาภ ค้าขๅยดี มีเงินจักทำการสิ่งใดก้อขอให้ประสบแต่ความสำเร็จตลอดไป

ขอให้ลูกมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปยุในที่แห่งไหนก้อขอให้เป็นที่รักข อ ง ผู้คนศัตรูที่คิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองในเร็ววันด้วย ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปหาตัวของ เขาเอง คนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีก็ ขอให้ ก ร ร ม จากปากเขานั้นทำลายตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิwwานัง สุขะโตจุติ (wระ ค า ถ า พยายม ประชุมกับ wระอินทร์ wระพรหมให้มี ค า ถ า บทนี้ไว้ช่วยคนให้รอดพ้น จ า ก ความ ทุ ก ข์ ยาก ลำบาก)

ให้บอกต่อนะคับ อย่าหวง เอาไว้ อย่าเอาแต่ตัวเองรอดนะคับ คนที่กำลัง ทุ ก ข์ ยากนั้น เมื่อได้เห็นได้อ่าน ค า ถ า บทนี้ เขาจะได้ บรรเทาเบาบางลงได้ (ทำมาแล้วเห็นผລทันตา ชีวิตดีขึ้นตามลำดับจิงๆ)

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคับ หลายคนที่มี ชีวิตติดขัดอยู่ ก็ขอให้ตั้งจิตให้ดี ก่อนที่จะขอขมาในครั้งนี้ ถึงแม้จะไม่รู้ผລจะเป็นยังไงก็ตาม เราว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคับ ลองดูคงไม่เสียหาย ส่วนสาวท่านนี้ก็ได้เเชร์ ประสบการณ์นั้น บอกแล้วว่า ทำแล้วดีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย ที่พึ่งทางใจ ลองทำดูได้นะคับ