เค ล็ดลั บ การปลู กต้ นเต ยหอ ม รดน้ำครั้งเดียว รอเก็บเกี่ยวได้เลย หรือข าย ไ ด้เ ลย

ต้นเตยหอม ในปัจจุบันนั้น กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สามารถทำเงินให้ กับเกษตรกรได้เป็นจำนวน ม า ก เพราะไม่เพียงแต่ใช้ในการทำขนมหรืออาหารเท่านั้น แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นส่วนประกอบในก า ร ทำดอกไม้กำเพื่อไหว้พระและ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิธี ก า ร ปลูกเตยหอม แบบที่ไม่ต้อง คอยรดน้ำให้ยุ่ง ย า ก รดน้ำครั้งเดียว รอ เก็บเกี่ยวได้เลย

แบบที่ 1 ปลูกในเข่งและไห

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินปลูก ขุยมะพร้าว

2. เข่ง และไห

3. เตยที่แช่น้ำไว้แล้ว 1 อาทิตย์

4. เศษผ้า

5. ถุงพลาสติก

6. ฮ อ ร์ โ ม น น้ำซาวข้าว หรือสูตรอื่นๆตามสะ ด ว ก

ขั้นตอนในก า ร ทำ

1. ก่อนอื่นให้เติมน้ำใส่ไห ให้เต็ม จากนั้นใส่ ฮ อ ร์ โ ม น น้ำซาวข้าว หรือปุ๋ยน้ำอื่นๆก็ได้ ใส่ลงไปสัก 3 ฝา ผสมให้เข้า กันกับ น้ำในไห

2. จากนั้นให้นำผ้าที่มีความ ย า ว ประมาณ 1 เมตร นำมาสอดไว้ที่เข่ง จ า ก ด้านล่าง แล้วสอดเข้าด้านข้างเข่ง จ า ก นั้นนำเข่งตั้งบนไหแล้วหย่อนผ้าส่วนล่างหย่อนใส่ในไห (ดูตามภาพ)

3. จากนั้นนำถุงพลาสติก มา ล อ ง ไว้ที่เข่ง ใส่กาบ มะพร้าว ต า ม ลงไป

4. ต า ม ด้วยขุยมะพร้าว และดินอีก 1 ส่วน

5. แล้วนำเตย ที่ชำไว้ แช่น้ำทิ้งไว้ 1 อาทิตย์แล้ว ลงปลูก โดยให้เอียงลำต้น 45 องศา

6. หลังจากนั้น ให้รดน้ำให้ชุ่ม (ปลูกครั้งแรกควร รดน้ำให้ชุ่มก่อน จ า ก นั้นก็ไม่ต้องรดอีก)

แบบที่ 2 ปลูกในล้อ ย า ง รถยนต์

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ล้อยางรถยนต์ 2 ล้อ

2. ลำไม้ไผ่

3. กระสอบ

4. ดินปลูก

5. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก

6. ต้นเตย

ขั้นตอนใน ก า ร ทำ

1. ใช้ล้อ ย า ง แบบเต็มลงไว้ด้านล่าง (เป็นล้อที่เทปูนด้านล่าง ให้ขังน้ำได้) แล้วนำล้อ ย า ง อีกอันไว้สำหรัลปลูก ว า ง ไว้ด้านบน

2. ใส่น้ำลงไปที่ล้อ ย า งชั้นล่างให้เต็ม แล้วเติมปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักตาม สะ ด ว ก

3. จากนั้นนำไม้ไผ่ที่ผ่าไว้แล้ว นำมา ว า ง รองไว้ที่ชองล้อ ย า ง แล้วใช้กระสอบปูทับอีกที

4. ใส่ดินปลูกลงไปให้เต็มล้อ ย า ง แล้วรด น้ำหมักใส่ดินทิ้งไว้ ก่อนที่จะปลูก ทิ้งไว้ 2-3 วัน จาก นั้นก็เอาสแลนคลุมไว้

5. เมื่อหมักดินไว้ครบกำหนด แล้ว ค่อยนำเตย ม า ลงปลูก เป็นอันว่าเสร็จ

ชมคลิปด้านล่าง