ง บแ ค่ 500 บาท ได้ผ ลลั พธ์เท่ ากับปุ๋ ย 10 กระสอบ เผยสูตรการทำ “จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง” ทำตา มง่า ยๆได้เ ลย

จุลินทรีย์สังเคราะห์ แสงคือ อะไร…? จุลินทรีย์สังเคราะห์ แสงเป็นสิ่งมีชีวิต ข น า ด เล็ก พบได้ตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และ ในดินทั่วๆไป ตัวมันเอง ทำหน้าที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินและ น้ำมาใช้ และ สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้มี ข น า ด เล็กลง เร่งปฎิกิริยาการเกิดปุ๋ย

ด้วยความ สามารถตรงนี้ เ อ ง ทำให้เรานำประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตรงส่วนนี้มาช่วยในเรื่อง ข อ ง ก า ร เกษตรได้ ทีนี้ถ้าเ ร า เติมหัว เชื้อจุลินทรีย์ สังเคราะห์แสงเข้าไป ในดินเพิ่มขึ้นก็จะไปเร่งปฎิกิริยาพวกนี้ให้ ม า กขึ้น ทำให้ต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยได้มากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยลง ในขณะเดียวกันต้นไม้ ก็เจริญเติบโต ม า ก ขึ้นด้วย ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยบำรุงต้นไม้ไปได้ ม า กเลยทีเดียว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในก า ร ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

– ผงชูรส 1 กิโลกรัม ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ ราคาถูกๆ ) ราคาประมาณ 100 บาท

– น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ราคาถูกๆ ) ราคา ประมาณ 75 บาท

– กะปิ 2 กระปุก เล็ก 40 บาท

– ไข่ไก่ 3 แผง ประมาณ 300 บาท

รวมแล้ว ประมาณ 500 บาท ส่วนผสมทั้ง ห ม ด นี้สามารถทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ในปริมาณที่ ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยลงไปได้ประมาณ 10 กระสอบ เลยทีเดียว ต่อไปเราจะมาเริ่มวิธีทำกัน ซึ่งการทำนั้นก็ไม่ ย า ก

ขั้นตอนวิธีทำจุลินทรีย์สังเคราะห์ แสง

1. ตอกไข่ลงไป 2 ฟอง ตีให้ไข่ ข า วกับไข่แดงเข้ากัน

2. ใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ กะปิครึ่งช้อนโต๊ะ ( กะปิเป็นตัวช่วยเร่งให้ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงติดแดงได้ง่ายขึ้น )

3. คนส่วนผสมทั้งหมด ให้เข้ากันแล้วตักใส่ ข ว ด น้ำ ( อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำขวด 1.5 ลิตร 1 ขวด )

4. ใส่น้ำเปล่าต า ม ลงไปจนเต็ม เขย่าให้เข้ากัน แล้วนำไป ต า ก แดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

5. หลัง จ า กนั้นก็จะเริ่มเป็นสีแดง แสดงว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเจริญเติบโตจนเต็มข ว ด แล้ว

อย่างที่กล้าวเอาไว้ในข้างต้นว่า จุลินทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ และ ในดิน เราแค่นำเอามา เพาะเลี้ยงด้วย กระปิ น้ำปลา ผงชูรส ไข่ไก่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็น อาหารที่ เหมาะสำหรับ ก า รเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์

ส่วนที่ใน ข ว ด เป็นสีแดงนั้นเป็น สัญญานบ่ง บ อ กว่า น้ำในขวดเต็มไปด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราห์แสง ซึ่งพร้อมสำหรับ ก า รนำไปใช้งานต่อไป

เคล็ดลับที่ทำให้จุลินทรีย์สังเคราห์แสงติด แดง 100%

– หากใช้น้ำประปา จะออกเป็นสีเขียว สีขวา หรือ แดงไม่เต็มที่

– หากใช้น้ำ บึง สระ ( โดยเฉพาะน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา ) จะได้ผลดีมาก แดงภายใน 5-7 วัน

– น้ำบาดาล จะติดแดงบ้าง ขาวบ้าง ขึ้นอยู่กับสารเจือปนในแหล่งน้ำ

อ้างอิง จ า ก ข้อมูลของ อาจารย์ มนตรี นักระนาด ที่ท่านทดลองทำมาแล้วหลายครั้งแล้วได้ผลดังกล่าว ทำให้ ท า ง แอดมินสรุปได้ว่า น้ำที่ใช้ได้ดีที่สุดควรเป็นน้ำ จ า ก บ่อเลี้ยง ป ล า อาจเพราะ มีจุลินทรีย์สังเคราห์แสงอาศัยอยู่ด้วย ในแหล่งน้ำอยู่เยอะ เพราะได้มูลปลา และอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ปลาหากินในบ่อเป็นอาหารเลี้ยงอยู่แล้ว ทำให้จุลินทรีย์สังเคราห์แสงที่อยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้แข็งแรง และ มีการเจริญเติบโตดี เวลานำน้ำจ า ก แหล่งน้ำเหล่านี้มาเพาะจุลินทรีย์สังเคราห์แสง จึงทำให้เจริญเติบโตได้เร็วและติดได้ง่ายกว่า จ า ก แหล่งน้ำอื่น

วิธีนำไปใช้

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ ทุกๆ 7 วัน

– จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ทุกๆ 7 วัน

ชมคลิปด้านล่าง