รู้ห รือไ ม่? เปลื อก มั งคุ ด กินเสร็ จอย่ าทิ้งเ ลย เอามาทำปุ๋ยชั้นดี ด้วยเท คนิ คง่า ยๆ

เปลือกมังคุดที่ เ ร าเหลือทิ้งกันนั้น ทราบไหมคะว่า มีประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างมากเมื่อนำมาหมักปุ๋ย โดยสูตรนี้ได้มาจาก ยูทูป ชาแนลช่อง Playground KIDS channel นำเรื่องดีๆมา แบ่งปันเกษตรกรทุกคนค่ะ.

เปลือกมังคุดนั้นมีดี อย่างไร?

สารแซนโธไนท์ ซึ่งเป็นสารคลือบใบ มีม า ก ในเปลือกมังคุด ซึ่งมีฤทธิ์ช่วย ป้องกันและกำจัดเชื้อรา ในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะ ร าน้ำค้างในพืชตระกูล เถาต่าง ๆ ได้ดีคุณประโยชน์ของ น้ำหมักเปลือกมังคุดอีกอย่างที่ได้ผลดีคือสามารถนำมาใช้แช่เมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนนำไปปลูก โดยแช่ไว้ 1 คืน ก็สามารถกำจัดเชื้อรา ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อีกด้วยทั้งนี้ยังสามารถแก้โรคในพืชต่างๆ เช่นราสนิม, ใบด่าง, แก้ แคงเกอร์พริกกุ้งแห้ง,รากเน่า ,โคนเน่า

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 .เปลือกมังคุด 3 กิโล

2.น้ำตาลทรายแดง 1 กิโล

3.จุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือจุลินทรีย์ที่มี 1 ลิตร

วิธีทำ

1.เริ่มขั้นตอนแรก โดยก า ร นำเปลือกมังคุดมา ต า กจนแห้งประมาณ 1-2 แดด แล้วเทใส่ถังหมักเติมน้ำตาลทรายแดง ตามลงไป

2.จ า ก นั้นเทจุลินทรีย์หน่อกล้วย หรือจุลินทรีย์ที่มีแล้วต า ม ด้วยน้ำสะอาดเป็นสิ่งสุดท้าย

3.ขั้นต่อมาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาล ละลาย แล้วทำ ก า รปิดฝาถังหมักให้ แน่นหมักเป็นระยะเวลาประมาณ 30 วัน หมักไว้ในที่ไกลแสงแดด ครบ เ ว ล าก็นำมาใช้ได้เลย

อัตราส่วนและ วิธีใน ก า รใช้

ผสมน้ำหมัก เปลือกมังคุด 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำสะ อ า ด 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน/ครั้ง โดยสูตรนี้สามารถ ใช้ได้ กับพืชทุกชนิด

ชมคลิปด้านล่าง