เค ล็ ดลั บช่ ว ย ผั กง าม ทั้งสวน แค่ผส มน้ำร ด แ ต กกอไว ทำง่า ยปร ะห ยั ด งบ 10 บาท

ไม่ว่าจะปลูกอะไร เราก็ต้อง ก า รให้พืชผักของเรานั้นงอ กงาม โตไว จะได้ทันกิน ทันข า ย ซึ่งวันนี้เรา ก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะ มาบอ กต่อ กัน กับการทำฮอร์โมนไว้รด พืชผักของเรา ที่ทำ เ อ งได้ไม่ต้องไปซื้ อต ามท้องตลาดที่เป็นส า รเค มี แถมแพงอีกต่าง ห า ก สามารถใช้ได้กับทุกพืช แต่วันนี้เราจะทำใช้กับข่ากัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ข่ า จะเป็นที่ต้องก า ร ของตลาดนั้นจะต้องมี หน่อเหง้าที่อวบ สวยงาม สีสวยดูน่ า ซื้ อ หามากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่ปลูกข่าอย ากให้แ ต กหน่อ แ ต กกอได้เยอะขึ้นลองมาทำฮ อ ร์ โ ม น ไข่ใช้กันได้ แบ บง่าย ๆ ประหยัดงบไม่ต้องมีปุ๋ ย เ ค มีก็ทำให้ข่า ง า มได้ มีขั้ น ต อ นการทำอ ย่ า งไรมาติดต ามอ่านกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 น้ำต าลทรายแดง 3 ขีด

2 น มเปรี้ยว 1 ขวด

3 ไข่ไก่ 5 ฟอง

4 ขวดเปล่า 1 ใบ

ขั้ น ต อ นการทำ

เอาน้ำต าลทรายแดง 300 กรัมมาผสมเข้ากับไข่ 5 ฟอง น มเปรี้ยว 300 ซีซี จ า ก นั้นคนผสมให้เข้ากัน ตีไปจนกว่าไข่จะแ ต กละเอียด พอเข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้ ห มั กไว้เป็นเวลา 7 วัน ว า ง ไว้ในที่ร่มจะเริ่มมี กลิ่นหอมออ กมาแล้ว ซึ่งเราอ า จ จะต้องคอยเปิดฝาออ กทุกวัน เพื่อคล า ยก๊าสภายในออ กไป เสร็จครบ 30 วันแล้วเราก็นำฮอร์โมนออ กมาใช้งานได้เลย

การนำไปใช้

นำฮอร์โมนไข่ที่ ห มั ก ครบ 1 เดือนแล้วมาในปริมาณ 2 – 3 ช้อนโต๊ะมาผสม เข้ากับน้ำเปล่า 1 ลิตร แล้วนำไปพ่น ยอ ดของด อ กไม้ ต้นไม้ พืชผักอื่น ๆ ได้ เ ล ย โดยเฉพาะในช่วง เ ว ล าที่ใกล้ติด ด อ กแล้ว และในช่วงเวลาที่เหมาะแก่ ก า รฉีดนั้นจะต้องไม่ร้อน แดดไม่จัด นั่นก็คือตอนเช้าหรือตอนเย็นนั่นเอง สามารถฉีดแบบวัน เว้นวันได้เลย

หากมีศัตรูพืชมาก่อ กวนอ ย า กจะจัด ก า รไปก็เอาน้ำส้มควันไม้ และผงชูรสมาผสมเข้าด้วยกันด้วย จะเป็นสู ต รที่ทั้งบำรุงต้นไม้ ต้นข่าให้สวยแล้วยังป้องกันศัตรูพืช ได้ดีอีกด้วย โดยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นให้ใส่อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา น้ำเปล่า 1 ลิตร ฮอร์โมนไข่ 3 ช้อนชา

ฮอร์โมนไข่ดีอ ย่ า ง ไร

1 เป็นตั วช่ ว ยใน ก า ร กระตุ้นการออ ก ด อ กของพืชผลต่าง ๆ ใช้ฮอร์โมนไข่ 300 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน

2 เพิ่ม ความหวาน กรอบ ให้กับต้นไม้ ใช้ฮอร์โมนไข่ 5 – 10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 – 14 วัน

3 ช่วยเพิ่ม ความกรอบให้กับผัก ใช้ฮอร์โมนไข่ 20 ซีซีผสมน้ำเปล่า 20 ลิตร พ่นทุก 5 – 7 วัน

4 ทำให้ข้าว แข็งแรง มีน้ำหนัก ใช้ฮอร์โมนไข่ 300 ซีซีผสมน้ำ 20 ลิตรแล้วพ่นทุก 14 วัน

5 ช่วยทำให้ ปลาโตเร็ว ทานอาหารได้ดี ใช้ฮอร์โมนไข่ 2 ช้อนแกงต่อ 8 ต ารางเมตร

6 บำรุงแพะ ม้า โค กระบือ ให้เจริญอา ห า ร ใช้ฮ อ ร์ โ ม นไข่ 2 ช้อนแกงผสม กับน้ำเปล่า 20 ลิตร ให้ดื่มเป็นประจำได้ เ ล ย

เป็นสู ต รฮอร์โมนไข่ที่สามารถบำรุงข่าให้ หน่อสวยอวบ งด ง า มสีสวยมาก ๆ ตลาดยังต้อง ก า ร นอ กจากนั้นยังนำไปใช้กับพืชตัวอื่น ๆ ได้อีกด้วย ช่วยบำรุงทั้ง ด อ ก ใบ ต้น ผลด้วย หากสนใจก็ลองนำไปปรับใช้ ทำใช้กันดูได้เลย

ชมคลิปด้านล่าง