2 ล้านคนเฮ ชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจน คนละ 3000

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ cd 19 ซึ่งมีปลัด 10 กระทรวง เข้าร่วมและนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือน เช่น ค่าครองชีพ 200 ถึง 300 บาท ค่ารถเมล์ 500 บาท ค่ารถทัวร์ 500 บาท

เบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ ถึง 2.4 ล้านคน แต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบางไปแล้ว น่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง 2 ล้านคน

แต่เรื่องนี้ต้องให้ที่ประชุมเห็นชอบก่อน และรอเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการการใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงิน และครม.เห็นชอบต่อไป โดยจะนำเงินจากพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทมาใช้

affaliate-2

นอกจากนี้ในการประชุมจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคน ซึ่งจะพิจารณาลงรายละเอียดว่า แต่ละคนเป็นคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์และไม่เคยได้รับมาตรการช่วยเหลือใดมาก่อน ก็มีสิทธิรับเงิน 5000 บาท เวลา 3 เดือน

แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์จะเสนอให้ใช้มาตรการอื่นช่วยเหลือต่อไป ส่วนกลุ่มนักศึกษาหรือเยาวชนที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือในตอนนี้ เพราะอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้ช่วยดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ช่วยเหลือไปแล้วทั้งกลุ่มอาชีพอิสระ 15.1 ล้านคน เกษตรกร 7 ถึง 8 ล้านคน กลุ่มเปราะบางอีก 13 ล้านคน

และถัดจากนี้ก็จะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ รวมถึงอาจมีกลุ่มชายขอบสังคมเพิ่มด้วย แต่การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากใครถือบัตรคนจนแล้วได้รับเงิน 5000 บาทโครงการเราไม่ทิ้งกัน หรือเงินเช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว ก็ไม่มีสิทธิรับเงิน 1000 บาท 3 เดือนอีก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!