2 ล้านคนเฮ ชงแจกเงินผู้ถือบัตรคนจน คนละ 3000

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ cd 19 ซึ่งมีปลัด 10 กระทรวง เข้าร่วมและนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน จะพิจารณามาตรการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ คนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 3000 บาท เพื่อดูแลคนไทยทุกกลุ่มให้ได้รับการช่วยเหลือจากโควิดอย่างเท่าเทียมกัน

ซึ่งการจ่ายเงินรอบนี้จะเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับประจำเดือน เช่น ค่าครองชีพ 200 ถึง 300 บาท ค่ารถเมล์ 500 บาท ค่ารถทัวร์ 500 บาท

เบื้องต้นประเมินว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ที่เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือ ถึง 2.4 ล้านคน แต่หลังจากตัดยอดการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเปราะบางไปแล้ว น่าจะมีผู้เข้าข่ายได้รับการช่วยเหลือไม่ถึง 2 ล้านคน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!