สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN ยืมได้ 100,000 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ
บริการสินเชื่อบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

-สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
-เมื่อขอสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
-วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 5,000,000 บาท
-20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
-30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
-100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
-ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
-คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

อนุมัติไว กับสินเชื่อบุคคล Speedy loan

-วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 5,000,000 บาท
-ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

ผ่อนสบายแสนละ 2,700 บาทต่อเดือน
*วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน :กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี

เงื่อนไขรวม :
-อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
-ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
-หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
-ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
-สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777

เงื่อนไขบริการ
1. ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
2. รายได้ขั้นต่ำ
– 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
– 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2777 7777

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก