10 มิ.ย. รับโอนเงินกลุ่มเปราะบาง แม่ๆเช็คได้เลย

รอคอยกันมานานวันนี้แล้วนะครับสำหรับแม่ๆ 10 มิ.ย. จะมีการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินจำนวน 2 เดือน ของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

หลังจากที่รัฐบาลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วง CO VID แพร่ระบาด โดยมาตรการเยียวย าที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 คือ เงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 13 ล้านคน ประกอบด้วย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!