10 มิ.ย. รับโอนเงินกลุ่มเปราะบาง แม่ๆเช็คได้เลย

รอคอยกันมานานวันนี้แล้วนะครับสำหรับแม่ๆ 10 มิ.ย. จะมีการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินจำนวน 2 เดือน ของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

หลังจากที่รัฐบาลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วง CO VID แพร่ระบาด โดยมาตรการเยียวย าที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 คือ เงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 13 ล้านคน ประกอบด้วย

3 กลุ่มเปราะบาง

ซึ่งในวันที่ 10 มิ.ย. 63 จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

affaliate-2

วันนี้แม่ๆรับ 2600

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่ ส่วนก้อนสุดท้ายเป็นรอบโอนในเดือน ก.ค. จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค. 63 เป็นจำนวน 1600 บาท 1000 บวก 600

วันนี้แม่ๆอย่าลืมไปเช็กกันดูนะครับสำหรับใครที่เงินเข้าแล้วก็ดีใจด้วยครับ

affaliate-2

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

error: Content is protected !!