ให้ผู้มีสิทธิ์ กู้กองทุนประกันสังคม

ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจจาก ส.ส. พรรคพลังประชารัฐที่หลายคนเห็นด้วยเป็น อยากมาก สำหรับข้อเสนอกู้กองทุนประกันสังค ม พยุ ง ตัวช่วง c๐vid เพราะตอนนี้มีหลายคนที่ส่งประกันสังคมแต่กำลังเดื อ ด ร้อนมากๆ

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ c๐vid ขอเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ช่วยเหลือประชาชนกลุ่ม แร ง งานที่ประกันตนทั่วประเทศจำนวน 17 ล้านคน

ให้สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสมทบกองทุนประกันสังค ม ที่เก็บจาก ลูกจ้าง และ นายจ้างร้อย โดยให้สำนักงานประกันสังค ม(สปส.) กระทรวงแร ง งาน เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ของ ลู กจ้างต่อธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน

ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ที่จะประสานเข้าร่วมมาตรการนี้ เช่น ลูกจ้าง และ นายจ้างส่งเงินเข้าไปในระบบจำนวน 2 แสนบาท สามารถกู้เงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือจำนวน 1 แสนบาท โดยให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ ย เป็นระยะเวลา 1 ปี

affaliate-2

จากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไปให้ ลูกจ้าง เลือกว่าจะจ่ายเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ ย ให้คิดในอัตราบวกจากเงินฝากประจำไป1% แก่ธนาคาร หรือจะเลือกไม่จ่ายเงินต้นคืน ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และนำไป หั ก ลบ กล บ หนี้ตอนอายุ 55 ปีที่ครบกำหนดว่าสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินให้ ลูกจ้างแทน

โดยขอให้ศึกษาข้อกฎหมายข้อบังคับของประกันสังคมว่าส่มารถทำได้หรือแก้ไขได้ขนาดไหนโดยให้กระทรวงแร ง งานส่งข้อมูล ลูกจ้าง เพื่อให้ธนาคารรัฐเปิดแอพพลิเคชั่นลงทะเบียน

ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ชำระหนี้ก็สามารถหักเงินที่สะสมไว้ไปชำระเงินกู้ให้แก่ธนาคารของรัฐบาลทั้งสองแห่งแทนได้ทันที จึงไม่เกิด ห นี้ เ สี ย นายสุชาติ กล่าวว่า แนวทางนี้

จะทำให้ ลูกจ้างที่ประกันตนจำนวน 17 ล้านคนที่กำลังเป็นทุ กข์ เกิดความหวังมีเงินให้ต่อลมหายใจตัวเองและครอบครัว ออกไปได้อีก 4-6 เดือนข้างหน้า หากสถานการณ์ c๐vid ยังยื ด เยื้ อขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบอีกหลายรอบช่วยพยุงเศรษฐกิจที่หยุด ชะงักควบคู่ไปด้วย

affaliate-2

ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

affaliate-2

error: Content is protected !!