ใครมีบุตร เตรียมลงทะเบียนรับเงินด่วน เอาไปเลย 3,000 เริ่มเดือนหน้า(คลิป)

กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมชง ครม. เสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เช่น คนชรา เด็ ก ผู้พิ ก าร คนไ ร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค. ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน

โดยกระทรวงจะทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ “เราไม่ทิ้งกัน 5 พันบาท x 3 เดือน”

ผู้ที่ตกค้างจากโครงการ เราไม่ทิ้งกัน 5 พัน มีประมาณ 1.7 ล้านคน แบ่งออกเป็น

affaliate-2

1. ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับประกันสังคม

2. ตัดสิทธิเพราะซ้ำกับกลุ่มเกษตรกร

โดย 2 กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ 6 แสนราย คงเหลืออีก 1.1 ล้านรายที่จะได้ใช้งบประมาณนี้

ทั้งนี้ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้

affaliate-2

คลิป

หาโครงการที่จะช่วยเหลือในอีกไม่ช้านี้ ยืนยันรัฐบาลไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน ขอให้รอ

affaliate-2

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

affaliate-2

error: Content is protected !!