โครงการบ้านเช่าราคาถูกจากรัฐ เพียง 999บ./เดือน ช่วยเหลือคนมีรายได้น้อย

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหาร การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

เพื่อติดตาม การดำเนินงาน และมอบนโยบาย การขับคลื่อนงาน ด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร กคช. เข้าร่วมประชุม
ซึ่งนายจุติ กล่าวว่า ตนได้รับฟัง การขับเคลื่อน โครงการที่สำคัญ ของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยเฉพาะ โครงการช่วยเหลือเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโค วิ ด -1 9 ที่ส่งผลให้ ประชาชน ถูกเลิกจ้างงาน ไม่มีรายได้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!