แตงกวาปลูกแบบไม่ต้องใช้ดิน 25 วันผลดกเต็ม

แตงกวาปลูกแบบ ไม่ต้องใช้ดิน 25 วันผ ล ดก เต็มต้น

การปลูกผักไร้ดินได้รับค ว า ม นิยมพอสมควร สร้างความสะดวกมากขึ้น เรียกการปลูกผัก แ บ บ นี้ว่าไฮโดรโปนิกส์ซึ่งแตง กวา เ อ ง ก็ปลูกแบบ ไร้ดินได้เช่นกัน ปลูกไปประม า ณ 25 วัน สามารถเก็บเกี่ยว ผ ล ผลิตได้แล้ว

ซึ่งคุณสมชาย เกษตรกร ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลาได้แนะนำการปลูกแตงก ว า แบบนี้ ซึ่งให้ผลผลิตได้ดีและเร็วกว่าการปลูกในดิน ปกติถ้าปลูกบนดิน 40 วันกว่าเราจะเก็บผลผลิตได้ ซึ่งพอมาปลูก แ บ บ ไร้ดินจะเร็วกว่าครึ่งต่อครึ่งเลย

อ่านเนื้อหา ต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!