แก้ว ก า ญ จนาสร้างอาชีพ

ไม้มงคลในตระกูล อะโกรนีมา(Aglonema)หรือ แก้วกาญจนา หลากหลาย พั น ธุ์ กำลังนิยม นอกจ า ก ชื่อที่ดีแล้วยังมีความสวย ง า ม บวกกับคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ คือเป็นพืชที่มีคุณสมบัติ ฟ อ กอากาศได้ดีอีกด้วย

ฟาร์ม ธั น ว า การ์เด้น ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระย อ ง เนื้อที่ กว่า 10 ไร่ มีโรงเรือนขนาดใหญ่ 6 โรงเรือน

ข ย ายพั น ธุ์ ไม้มงคลไว้จนเต็มพื้นที่ เพื่อรอส่งให้ลูกค้าที่มีออ เ ด อ ร์ มาจับจองหมด แล้วทุกต้น ทำให้ไม่เพียง พ อ ที่จะส่ง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!