เหตุผลที่อาชีพ ค้าขาย ไม่ผ่านเกณฑ์ รับเงินเยียวยา 15000

หลังจากที่รัฐได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เดือนละ 5,000 บาท โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน โดย วันที่ 8 เมษายน วันนี้เป็นวันแรกที่ระบบจะเริ่มส่ง SMS ยืนยันให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งข้อมูลไว้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. เปิดเผยว่า 8 เม.ย.63 เป็นวันแรกที่คนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน จะได้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่า กลุ่มใดบ้างที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนั้น

กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้

อายุไม่ถึง 18 ปี เพราะไม่ได้อยู่ในวัยแรงงาน

ไม่ได้ประกอบอาชีพ เช่น แม่บ้านอยู่บ้าน

ข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

affaliate-2

อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งตรงนี้สำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว ส่วน ม39 และ ม40 นั้นจะได้รับการชาวยเหลือ 5000 บาท

เกษตรกร ทางรัฐบาลมีมาตรการเฉพาะรองรับ

นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลา โดย กยศ มีมาตรการดูแลอยู่

อาชีพอิสระบางประเภทไม่ได้รับผลกระทบจากCo vid โดยตรง เช่น ค้ายขายออนไลน์ รับจ้างในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง โปรแกรมเมอร์ ซึ่งภาครัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการเหล่านี้ น่าจะมาจากการค้าขายไม่ดีผลจากภาวะเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบ Covid

สำหรับขั้นตอนการตรวจเช็กผ่านระบบ มีดังนี้

affaliate-2

1.เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน

2.คลิกที่ ตรวจสอบสถานะ

3.กรอกรายละเอียด แล้วคลิกที่ ตรวจสอบสถานะ

affaliate-2

4.จะมีสถานะแสดง เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ที่มา thairath

affaliate-2

error: Content is protected !!