เสนอแล้ว ให้ผู้มีสิทธิ์ กู้กองทุนประกันสังคม พยุงตัว ไร้ดอกเบี้ย 1 ปี

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลัง เ ดื อ ด ร้ อ น จากสถานะการณ์ covid-19 ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธาน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)

กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระท บ จากโควิด-19 ว่า ขอเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม

ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มแร ง งานที่ประกันตนทั่วประเทศจำนวน 17 ล้านคน ให้สามารถกู้เงิ น ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสมทบกองทุนประกันสังค ม ที่เก็บจาก ลู ก จ้ าง และนายจ้ างร้อย

โดยให้สำนักงานประกันสังคม(สปส.) กระทรวงแร ง งาน เป็นผู้ค้ำประกันเงิ น กู้ของ ลู ก จ้ างต่อธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ที่จะประสานเข้าร่วมมาตรการนี้ เช่น ลู ก จ้ าง และนายจ้ าง ส่งเงิ น เข้าไปในระบบจำนวน 2 แสนบาท

affaliate-2

สามารถกู้เงิ น ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 หรือจำนวน 1 แสนบาท โดยให้ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ ย เป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นในปีที่ 2 เป็นต้นไปให้ ลู ก จ้ างเลือกว่าจะจ่ายเงินต้นเท่านั้น

ส่วนดอกเบี้ยให้คิดในอัตราบวกจากเงินฝากประจำไป1% แก่ธนาคาร หรือจะเลือกไม่จ่ายเงินต้นคืน ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ และนำไป หั ก ล บ กลบหนี้ตอนอายุ 55 ปี ที่ครบกำหนดว่าสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินให้ ลู ก จ้ างแทน

โดยขอให้ศึกษาข้อกฎหมายข้อบังคับของประกันสังคมว่าสามารถทำได้หรือแก้ไขได้ขนาดไหน โดยให้กระทรวงแร ง งานส่งข้อมูล ลู ก จ้ าง เพื่อให้ธนาคารรัฐเปิดแอพพลิเคชั่นลงทะเบียน

ทั้งนี้หากผู้ใดไม่ชำระหนี้ก็สามารถ หั ก เงิ น ที่สะสมไว้ ไปชำระเงิ น กู้ให้แก่ธนาคารของรัฐบาลทั้งสองแห่งแทนได้ทันที จึงไม่เกิดห นี้ เสี ย เป็นภาระให้แก่ผู้ใด

affaliate-2

นายสุชาติ กล่าวว่า แนวทางนี้จะทำให้ ลู ก จ้ างที่ประกันตนจำนวน 17 ล้านคน ที่กำลังเป็นทุ กข์ เกิดความหวังมีเงินให้ต่อลมหายใจตัวเองและครอบครัว ออกไปได้อีก 4-6 เดือน

ข้างหน้าหากสถานการณ์โควิด-19 ยังยื ด เยื้ อ ขณะเดียวกันยังช่วยให้เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบอีกหลายรอบ ช่วยพยุงเศรษฐกิจที่หยุดชะงั ก ควบคู่ไปด้วย

ส่วนความคืบหน้ า เรื่องการกั ก ตัวของบุคคลตามรายชื่อของกระทรวงสาธารณสุขและอำเภอ ตนได้เริ่มกระบวนการให้ทางอำเภอเมืองชลบุรีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ที่ต้องกั ก ตัว14 วันแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมคนที่ต้องกั ก ตัวได้ทั้งหมด100%

affaliate-2

จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย ออกคำสั่ ง ให้อำเภอแต่ละแห่งเตรียมหาที่กักตัวเป็นวอร์รูม ของอำเภอนั้นๆ เช่นเป็นโ ร ง แรมหรืออพาร์ทเม้นท์ แยกกั ก ตัว1ห้องต่อ1 คน

เพื่อที่จะควบคุมกลุ่มเสี่ ย ง ที่จะแพร่เชื้ อ ได้ 100% ขณะที่ตนพร้อมเปิดโ ร ง แร ม บริเวณบางแสนของตัวเอง อำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้ า ที่สาธารณสุขเข้าพักฟรี

ส่วนเรื่องแจ ก ไข่ไก่ 100,000ฟอง ฟรี หลังจากเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ในการแจ ก ไข่ จำนวน 1 แสนฟอง โดยจัดเป็น 1 หมื่นชุด ชุดละ 10 ฟอง

โดยประสานไปที่ผู้นำท้องถิ่นในมอบให้ประชาชนในอำเภอเมืองชลบุรีถึงหน้ า บ้ านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

affaliate-2

error: Content is protected !!