เลขที่บ้านนั้น สามารถบอกชะตาสุขหรือทุ กข์ ข อ ง ผู้อาศัยได้

เล ขที่บ้านนั้น สามารถบอกชี้ชะตาสุขหรือทุ กข์ แม่ นม าก

วันนี้ทางเรานั้น จะมาแนะนำตำราโบราณๆ ว่าด้วยเรื่ อ งของ โหราศาสตร์ที่มีอยู่ มาดูเคล็ดลับเกี่ยวกับบ้านที่เรา อยู่อาศัยอยู่กันทุกๆวันนี้เล ขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับ ความเป็นอยู่ข อ ง คนในบ้านกันบ้าง เล ขที่ไหนอยู่แล้วจ น และ บ้านเล ขที่ไหนอยู่แล้วร ว ย จะเป็นเล ขอะไรกันบ้างตามมาดูกันเ ล ย

การคิดเลขบ้าน

ตัวอย่ าง เช่น ถ้าเล ขที่บ้านของคุณ คือ 123/45 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+4+5 = 15 และนำมาบวก 1 + 5 = 6 ผลลัพธ์สุดท้ายข อ ง บ้าน คุณก็คือ เล ข 6 นั่นเองส่วนความหมาย ของแต่ละเล ข จะเป็นอย่ าง ไรมาดูกันเ ล ยคับ

บวกแล้วเท่ากับเล ข 1

บ้านหลังนี้มี ความมั่นคง และความเจริญ บ้านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสีຍงดี เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เจ้าของบ้าน จะก้าวหน้ า ใน ด้านการง า นที่ดี เป็นที่รู้จักในแวด วง สังค ม เป็นที่พึ่งให้กับ คนรอบๆข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่ อ ยหน่อย กับปัญห า ของ คนใกล้ชิดตลอดๆด้วย ภาระค่าใช้จ่าย ในบ้านค่อนข้างสูง บ้านหลังนี้ไม่ควร ให้ หลอดไฟดั บ ห า ก ไฟเสี ย เปิดไม่ติด ควรเร่งรีบให้เปลี่ยน ให้มีความสว่างไสว เพราะแสงไฟจะทำให้ ฮวงจุ้ยของบ้านดีเริ่ดน่าอยู่

affaliate-2

แนะนำการเสริม ด ว ง

ควรทำบ้าน ให้สว่างตลอด อย่ า ปล่อยให้มืดนะคับ เพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของ ดาวอาทิตย์ ส่งผลให้หน้ า ที่ การง า นของคุณนั้นเจริญรุ่งเรือง อย่ าง ต่อเนื่อง หากคุณชอบใจก็ ขอให้เป็นดั่ง คำทำนายอย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้สาธุ ขอให้เป็นจริงด้วยเถิด

บวกแล้วเท่ากับเล ข 2

เจ้าของบ้าน เป็นคนที่ใจดี และ มักจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ บ้านนี้อยู่แล้ว มีเสน่ห์ เมตตามหานิยมดี จะอยู่ไม่ติดที่หรือมีการปรับเปลี่ยน จัดบ้านอยู่บ่อยๆ มีการหมุนเวียนตลอด ของเงินทองอย่ าง ต่อเนื่องด้วย เหมาะกับการเปิดทำเล ค้าขายต่างๆ ด้านการง า น ต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง กับการติดต่อเจรจา หรือ ต้องเข้าไปช่วยเหลือง า นของผู้อื่น อยู่บ่อยๆครั้ง แนะนำควรดูจะแลเ รื่ อ งน้ำอย่ า ให้น้ำรั่วไหลออกมา เพราะนั้นหมายถึง การรั่วไหลของ เงินทอง เป็นเหตุให้คุณ สิ้ น เปลืองและ เป็นหนี้สินได้

แนะนำการเสริม ด ว ง

affaliate-2

ควรหาน้ำพุ หรือรูปภาพน้ำมาประดับในบ้าน ตกแต่งในบ้าน เพื่อเสริมอิทธิพล ของ ดาวจันทร์ ส่งผลให้การ เงินคล่องตัว มีโชคลาภมากขึ้นด้วย

บวกแล้วเท่ากับเล ข 3

เจ้าของบ้านนี้ จะมีความขยันขัน แ ข็ งดี แต่มักจะใจร้อนมาก ไม่ค่อยคิด รอบคอบนัก อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะตลอด แต่อาจมีปัญหา หรือมีการขัดแ ย้ ง อยู่บ่อยๆ มีคนเข้านอก ออกในอยู่เรื่อย เพราะบ้านหลังนี้จะเปิดรับญาติ สนิทมิตรสหาย อยู่ตลอดเวลา ข้าวของใช้มักชำรุ ด แต กหั ก เสี ย หายได้ง่าย แนะนำควรหา ต้นไม้ที่มีหนาม เช่น เฟื่องฟ้า หรือว่าโป๊ยเซียนมาปลูกจะช่วยลด ความวุ่ น ว าย

affaliate-2

แนะนำการเสริม ด ว ง

ควรทาสีบ้าน หรือหาของตกแต่ง ที่ควรจะเป็นสีชมพู เพื่อเสริมอิทธิพลของ ดาวอังคารจะดีนะคับ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ ในครอบครัวราบรื่นขึ้น

บวกแล้วเท่ากับเล ข 4

บ้านนี้อยู่ กิจการจะดี ทำมาค้าขายขึ้น เจ้าของบ้าน จะเป็นคนพูดคุยและ เจรจายิ้มง่ายขึ้น น่าคบ จะมีมนุษยสัมพันธ์ ดีเยี่ยม และเป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และ ที่บ้านจะเป็นศูนย์กลาง ของเพื่อนบ้านค่อนข้างจะ อึกทึกเสีຍงดัง ไปหน่อย เหมาะกับการที่จะ เปิดร้านค้าขาย และบ้านหลังนี้ มักไม่ ข าดเสีຍงเพลง หรือจะต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอดเวลา แนะนำ ควรปลูกต้นไม้ ใบเขียว ไว้จะดีและเป็น การเสริมฮวงจุ้ย ของบ้านได้อย่ าง ดีด้วย

แนะนำการเสริมด ว ง

ควรปลูกต้นไม้ ไว้ในบ้านนะคับ ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่ก็ตาม ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมด ว งเรื่อง การค้าขาย ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วย ถ้าหากตรงว่าดีแก่คุณ ขอให้เป็นดั่งคำทำนายนี้ อย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้ขอให้เป็นจริง เถิด สาธุ

บวกแล้วเท่ากับเล ข 5

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่คำว่าร ว ยเท่านั้น บ้านนี้จะ สงบเงียบและ เหมาะกับการพักผ่อนที่ดี มีความเป็นส่วนตัวมาก เจ้าของบ้าน มักมีมุมสงบส่วนตัวไว้อ่ า นหนังสือ หรือว่า พักผ่อน เป็นบ้านที่มีบรรย า กาศ หรือของความเป็นธรรมชาติมากๆ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ ให้การดูแลอย่ าง ดีด้วยนะคับ ควรจัดให้เรียบร้อย ไม่ควรวางข อ ง ที่เกะกะหรือถังขยะหน้ า บ้านจะทำให้การเงินต่างๆ ไม่หมุนเวียน การง า นไม่ก้าวหน้ าเลยและ อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพ หิ้งพระ หรือห้องพระควรจัดให้ สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

แนะนำการเสริม ด ว ง

แนะนำอยู่บ้านนี้ ควรจะทำบุญ บ่อยๆ เกี่ยวกับ การศึกษาบ่อย อานิสงส์จะส่งผล ให้ร ว ยแล้วร ว ยอีกด้วยนะคับ

บวกแล้วเท่ากับเล ข 6

บ้านหลังนี้อยู่แล้ว ค้าขายร่ำร ว ยก็ดี มีเงินถุงเงิน ถังบ้าน หลังนี้มีบรรย า กาศ แห่งความสุขสงบ และ มีความสะอ า ด เรียบร้อยดี อย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเพียบพร้อม การตกแต่งบ้านก็ดี เน้นที่ความสวยงาม เป็นหลัก หากเปิดร้านค้าก็จะได้รับก า ร ตอบรับอย่ างดีมากด้วย คนที่อยู่บ้านนี้ ไม่เหมาะกับการทำง า นราชการเท่าไหร่นักนะคับ และ ควรจะตกแต่งห้องนอนให้ดีและ ให้สะอาดจะ ช่วยเสริมเรื่องด้านความรัก ให้มั่นคงยั่งยืนด้วย ส่วนภายนอกบ้านนั้น หากมีอ่างบัวแล้ว ที่มีปลา และ น้ำในอ่างต้องใสแจ๋วด้วยนะคับ ก็จะนำความมั่งคั่ง ในเ รื่ อ งการเงินม า ให้ด้วย

แนะนำการเสริมด ว ง

แนะนำว่าควรจะหาปลูก ดอกไม้ที่สวยงาม ไว้ในบริเวณที่บ้าน เช่น กุหลาบจันทร์ หรือกระจ่างฟ้า กล้วยไม้ จะช่วยเสริมด ว งให้ทำ ให้การค้าราบรื่น มีแต่คน อย ากจะเข้าม า อุดหนุน

บวกแล้วเท่ากับเล ข 7

บ้านนี้อยู่แล้ว จะร ว ยมากนะคับ หากอดทน หากบ้านของคุณต กเลขนี้คงต้องทำใจหน่อย กับการเก็บกวาดบ่อย และความไม่เป็นระเบียบ ของคนในบ้าน เงินทองไม่ค่อยจะหมุนเวียน เท่าไหร่นัก รวมถึงสุขภาพของคุณด้วย อาจมีการเจ็ບป่ว ยอยู่บ่อยๆ แต่ข้อดีของบ้านหลังนี้ก็ คือความเงียบ เป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีใคร เข้ามายุ่งวุ่นวายมากนัก หากมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางแล้ว จะส่งผลให้ได้รับโ ช คล าภ อยู่บ่อยๆ ส่วนเ รื่ อ งของฮวงจุ้ยนั้น หากมีน้ำนอ งเฉอะแฉะ ก็ควรจะถม หรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัว นั้น มีสุข และ เงินทองมากขึ้น สะพัดมือมากขึ้น

แนะนำการเสริม ด ว ง

แนะนำควรหมั่นทำบ้าน ให้ใหม่อยู่เสมอ และ สะอาดอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคับ ซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของ ดาวเส า ร์ ซึ้งจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จ ได้เร็วมากขึ้น

บวกแล้วเท่ากับเล ข 8

บ้านนี้อยู่แล้ว มีแต่ร ว ยๆบ้านหลังนี้ส่ง ผลดีมากๆ ในเ รื่ อ งโ ช ค ล าภเงินทอง และ การสะพัดของเงิน เรียกว่า ดีเยี่ยมมาก คนในบ้าน จะเฮฮาปาร์ตี้ กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของ บ้านนี้ หากคุณด ว งดี เรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใด ก็มักจะสมปราถนาอยู่เสมอ รวมถึงการได้ โช ค ล าภก้อนใหญ่ แต่หากวันใด ที่คุณด ว ง ต ก แล้วก็มักจะมีปัญหาเข้าม า ให้ได้กลุ้มใจบ้าง รวมถึงปัญหา ด้านของความรัก ที่อาจมีเ รื่ อ งรักซ้อนต่างๆทำให้เกิดความทุกข์ เ ศ ร้ าเสีຍใ จ ผู้อยู่อาศัย ควรมีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทางบ้างด้วยนะคับ

แนะนำการเสริมด ว ง

แนะนำควรหมั่นไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง และ อุทิศส่วนกุศล ไปให้ท่าน ผลบุญนี้ จะส่งผลให้คุณ อยู่อาศัยนี้บ้านนี้อย่ าง มีความสุขและ รุ่งเรืองอยู่เสมอ ของให้เป็นจริงเถิด ถ้าหากว่าดีแล้ว แก่ตัวคุณก็ขอให้เป็นดั่งที่ว่า คำทำนายนี้อย่ า ลืมแ ช ร์เก็บไว้ด้วยสาธุ ขอให้เป็นจริงเถิด

บวกแล้วเท่ากับเล ข 9

บ้านนี้อยู่แล้วหน้ า ที่การง า นนั้นจะเจริญก้าวหน้ าได้ดี แบบก้าวกระโ ด ดเลย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้การคุ้มครองอยู่ด้วย คนในบ้าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์เป็นประจำแล้ว จะทำให้คนที่อยู่ในบ้านนั้น มีความสุข แม้จะทำการสิ่งใดก็ตาม ก็จะได้รับความสำเร็จที่ดี มี โ ช ค ล าภ อยู่บ่อยๆ ในด้านการง า นอยู่เสมอ

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา โพสต์ถึงบ้านเลขที่ หรือ เลขที่ห้อง ที่ลงท้ายด้วย 19 , 59 , 99 เป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขความเจริญ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง พร้อมข้อความด้วยว่า “นำสถิติเรื่องตัวเลขมาฝากครับ #แชร์ให้เพื่อนด้วยครับ #หมอช้าง”

โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เลขบ้านและเลขห้องให้หมอช้างดูจำนวนมาก ว่าดีหรือไม่ แถมแม่นจริงมีบ้างเข้ามาคอมเมนต์บ้านเลขที่ตามที่หมอช้างบอก หลายคนถึงกับบอกเลยว่า “จริงค่ะ 202/19 ตั้งแต่สร้างบ้านมาได้รางวัลบุญถาวร 200,000 บาท แล้วก็ทำมาค้าขายร่ำรวยจริงๆค่ะ”

ขณะที่บางคนก็บอกว่า “อยู่บ้านเลขที่ 59ค่ะ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคกะเดี้ยนเลยค่ะ อาจไม่ถูกกะเรา หรือวาสนายังมาไม่ถึง เพราะอยู่บ้านเลขที่149/59 พอเข้ามาอยู่ ชีวิตมีแต่ปัญหา เจ็บป่วย ทะเลาะ แต่ช่วงย้ายมา3เดือนแรก หวยออก3ตัว พอดีเป็นบ้านเช่าอ่ะค่ะ แต่ตอนอยู่บ้านเลขที่40 ชีวิตการเงินดีมาก หรือว่า ดวงเราตกด้วย แห่ๆๆๆ ไม่ได้ลบหลู่อาจารย์นะคะ แต่เลขสวยจริงๆๆ เพราะกี่หมอๆก้อบอกว่าเลขบ้านดีหมด รอดวงขึ้นถ้างั้น”

affaliate-2

error: Content is protected !!