เรื่องใกล้ตัวที่ค ว ร จะรู้ ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBF มีความหมายต่างกันอย่างไร

เรื่องใกล้ตัวที่ค ว ร จะรู้ ตัวย่อวันหมดอายุ EXP กับ BBF มีความหมายต่างกันอย่างไร

เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ผู้ บ ริ โ ภ ค ควรที่จะ สั ง เ ก ต ก่อนที่เราจะใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่เราใช้ประจำ หรือว่า อ า ห า ร เครื่องดื่มก็ตามที สำหรับ ข้อมูล ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้อมูลทางโภชนาการ หรือส่วนประกอบต่างๆข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ และวันหมดอายุ

อักษรย่อต่างๆบน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หรือสินค้า อาทิ MFG / MFD ,EXP / EXD ,BB / BBE / Reg. No. ตัวย่อเหล่านี้นั้น มีความสำคัญ อ ย่ า ง มากนะคับ ทางด้านผู้ใช้ TikTok @ i.nam28 ได้ โ พ ส ต์ ได้ให้ความรู้สำหรับคน ที่อาจจะยังไม่เคยรู้ มาก่อน สำหรับอักษรย่อ

บนสินค้า EXP วันหมดอายุ ย่อมาจาก Expiry Date / Expiration Date ไม่สามารถ กิ น ได้แล้ว และ BBF ควร บ ริ โ ภ ค ก่อนวันที่ย่อมาจาก Best Before / Best Before End ซึ่ง BBF ยังสามารถ กิ น ต่อได้อีกระยะหนึ่งเท่านั้น

แบบนี้ทิ้งทันที

EXP วันหมดอายุ BBF ควรบริโภคก่อนวันที่

ความคิดเห็นต่างๆจ า กชาวเน็ต

affaliate-2

EXP หมายถึงว่า อ า ห า ร หรือของชนิดนั้น ไม่สามารถนำมาใช้หรือรับประทานได้อีกแล้ว เพราะหมดอายุไปแล้วนานแล้ว

BBF ควร บ ริ โ ภ ค ก่อน คำว่า บ ริ โ ภ ค ก่อน กับคำว่าหมดอายุ โดยว่ากันตามง่ายๆ เลยก็คือ คำว่าควร บ ริ โ ภ ค ก่อน หมายถึงคุณภาพและรสชาติของอาหารจะมีการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป ซึ่งคุณภาพนั้นจะลดลงหาก เ ล ย วันที่กำหนดไปแล้ว แต่ก็ยังสามารถ บ ริ โ ภ ค ต่อได้อีกวันถึง สองวันนะคับ

กิ น ก่อนดี กิ น หลังไม่เป็นไรคับ

เชื่อว่า หลายคนเพิ่งจะรู้เหมือนกัน อ ย่ า ง แน่นอนใช่ไหมคับ ต่อไปจะได้ สั ง เ ก ต

affaliate-2

และรู้ว่าควรจะ กิ น หรือว่าควรจะทิ้ง จำแล้วนำไปใช้กันด้วยนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ นำมาฝ า ก กัน

affaliate-2

error: Content is protected !!