เรือนจำทั่วประเทศ เตรียมเปิดให้เยี่ยมญาติได้

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ส่งผลกระทบทั่วประเทศ จนต้องมีการสั่งปิดสถานที่ที่มีผู้คนแออัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CO VID รวมถึงการงดเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อความลอดภัย

ล่าสุดที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังว่า เวลานี้รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID

ดังนั้นในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะผ่อนผันให้เยี่ยมญาติได้ แต่กรมราชทัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมรอบคอบ อิงกับประกาศของจังหวัด

ผู้ต้องขัง

affaliate-2

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า การเยี่ยมผู้ต้องขังต้องจัดพื้นให้เหมาะสม เว้นระยะห่างทางสังคม การเข้าพื้นที่ต้องจำกัดคนต่อวัน ห้ามให้ CO VID หลุดเข้าเรือนจำเด็ดขาด จากนี้จะลงไปติดตาม การจัดสถานที่และระเบียบการเยี่ยมญาติด้วยตนเอง

ผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขัง

affaliate-2

ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ จะผ่อนผันให้เยี่ยมญาติได้ แต่กรมราชทัณฑ์ต้องเตรียมความพร้อมรอบคอบ อิงกับประกาศของจังหวัด

affaliate-2

error: Content is protected !!