เริ่มแล้ว คลังแจง เราไม่ทิ้งกัน พร้อมช่วย กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไวต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการจะได้รับเงิน 5000 บาท 3 เดือน มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินไปแล้วเกือบ 10 ล้านราย และมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ทางกระทรวงการคลังกำลังหาทางแก้ไขให้กับบุคลกลุ่มนี้อยู่

เราไม่ทิ้งกัน

affaliate-2

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12จุด8 ล้านราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4จุด4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ล้านราย

และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ และผ่านเกณฑ์จำนวน 3จุด3 ล้านราย กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน 11 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พค 2563 และส่วนที่เหลือประมาณ 1จุด8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

นายลวรณ แสงสนิท

ส่วนของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนพบว่ามี 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

affaliate-2

1 กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

2 กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ปุ่มสีเหลือง ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี ข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

affaliate-2

การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังกำลังหาทางช่วยกลุ่มที่ ดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ตรงบัตร และสถานะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินให้ได้รับเงินโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

error: Content is protected !!