เริ่มแล้ว คลังแจง เราไม่ทิ้งกัน พร้อมช่วย กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือประชาชน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้

โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไวต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ซึ่งตอนนี้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการจะได้รับเงิน 5000 บาท 3 เดือน มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินไปแล้วเกือบ 10 ล้านราย และมีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ

เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง ทางกระทรวงการคลังกำลังหาทางแก้ไขให้กับบุคลกลุ่มนี้อยู่

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!