เราไม่ทิ้งกัน คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ คลังแจง เตรียมช่วยเหลือ ให้ทำแบบนี้

จากกรณีที่ทางรับบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับจากสถานการณ์นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดมห้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท 3 เดือน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามาตรการ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12จุด8 ล้านราย

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4จุด4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติม และผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ และผ่านเกณฑ์จำนวน 3จุด3 ล้านราย

ขณะที่ ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันใหม่ แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งประมาณ 1จุด7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ซึ่งกลุ่มนี้มีเยอะพอสมควร คือยังไม่ถูกส่งชื่อเข้ามาในระบบเราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่แรก ดังนั้นกลุ่มนี้กระทรวงการคลังเตรียมจะกลับมาดูอีกครั้ง

affaliate-2

กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้น คือ คนที่กรอกข้อมูลทุกอย่างในหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน แล้วข้อมูลผิดตั้งแต่ต้น เช่น นามสกุลสะกดผิด หรือใส่คำนำหน้าชื่อตอนกรอกข้อมูล เป็นต้น แล้วถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนลงทะเบียน ถือว่ายังไม่ได้เข้ากระบวนการคัดกรอกตั้งแต่ต้น ซึ่งมีมากถึง 1จุด7 ล้านคน

ไม่ได้รับสิทธิ

ขณะนี้ ทางกระทรวงการคลังรับทราบปัญหาแล้ว เตรียมที่จะนำมาทบทวนอีกครั้ง ว่าผิดพลาดในขั้นตอนไหน อย่างไร แล้วทางเราจะดูแลช่วยเหลือท่านได้อย่างไร ถึงจะเหมาะสมที่สุด

ย้ำว่าไม่ได้เป็นการเปิดสิทธิ์ให้คนกลุ่มใหม่ แต่เป็นการทบทวนสิทธิ์ให้กลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับเงิน 5000 บาท ตั้งแต่ตอนแรก แต่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องเอกสาร เนื่องจากอาจจะไม่มีความชำนานเรื่องไอที

affaliate-2

สำหรับกลุ่มที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จรอบแรก ทางกระทรวงการคลังจะเร่งแก้หาทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!