เราไม่ทิ้งกัน คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ คลังแจง เตรียมช่วยเหลือ ให้ทำแบบนี้

จากกรณีที่ทางรับบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับจากสถานการณ์นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดมห้ลงทะเบียนรับเงิน 5000 บาท 3 เดือน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามาตรการ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12จุด8 ล้านราย

แบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจำนวน 4จุด4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติม และผ่านเกณฑ์จำนวน 5 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ และผ่านเกณฑ์จำนวน 3จุด3 ล้านราย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!