เปิดแล้ว เว็บไซต์เช็กสิทธิ์ ลงทะเบียนรับเงิน 3,000

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงิน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้ทีมงาน siamnews ก็ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยจ้า

– ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ

1. เด็ กจากครัวเรือนย ากจน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ขวบ มีทั้งหมด 1.45 ล้านคน

2. ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

affaliate-2

3. ผู้พิกา ร 2 ล้านคน

– ได้เงินเท่าไร

ตอบ คนละ 3,000 บาท – จ่ายเงินตอนไหน

ตอบ กำหนดจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้ว จะมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายพร้อมกับเดือนมิถุนายน กล่าวคือ เดือนมิถุนายน จะได้เงิน 2,000 บาท เดือนกรกฎาคม จะได้เงิน 1,000 บาท

– หากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางไหม

affaliate-2

ตอบ หากเป็นการรับเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เบี้ยคนพิ กา ร เบี้ยผู้สูงอายุ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหล่านี้ เนื่องจากเงินนี้เป็นเงินเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่น ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจาก ครม. ต่อไป

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

affaliate-2

– มีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิ์

ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ

ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์เว็บไซต์เช็คสิทธิ์ โดยได้ระะบุข้อความว่า ลงทะเบียน รับเงินเยียวยาเด็ ก ผู้สูงอายุ คนพิก าร

#กรอกเลขบัตรประชาชนลูก 13 หลักเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

ให้กดเข้าลงทะเบียนถึงจะขึ้นแบบนี้

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ คัมภีร์เทพ สรรเพชร

affaliate-2

error: Content is protected !!