เปิดวิธีลงทะเบียน กู้เงินฉุกเฉิน เพียง 5 ขั้นตอนสุดง่าย กรอกไม่กี่ข้อ แล้วรอรับเงิน

วิธีลงทะเบียน “กู้เงินฉุกเฉิน” ธนาคารออมสิน เพียง 5 ขั้นตอนง่ายๆ กรอกไม่กี่ข้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วเตรียม SMS ยืนยันรับเงิน

จากกรณี ธนาคารออมสิน เตรียมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน โดยวงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ปลอดชำระเงิน 6 เดือนแรก สำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะมีประชาชนที่เดือดร้อนเข้าใช้บริการเงินกู้ที่ธนาคารราว 15 ล้านคน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์

สำหรับขั้นตอน “ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉินออมสิน” มีดังต่อไปนี้

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

affaliate-2

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
 • นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • E-mail (ถ้ามี)
 • อาชีพ
 • รายได้
 • ผลกระทบ
 • เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

5. ผู้ลงทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน (คลิกที่นี่)

affaliate-2

2. คลิกคำว่า “ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” (โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เม.ย. 2563)

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด แล้วคลิกคำว่า “หน้าถัดไป”

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

affaliate-2

 • เลขที่บัตรประชาชน
 • ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
 • นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • E-mail (ถ้ามี)
 • อาชีพ
 • รายได้
 • ผลกระทบ

5. สาขาจะติดต่อกลับ เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน


อย่างไรก็ตาม การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาสินเชื่อ และถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือ

 ธ.ก.ส. สินเชื่อฉุกเฉิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คนหลุดเกณฑ์ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน (หรือ 10 บาท) ไม่ต้องใช้หลักประกัน ส่วนใครจะมีสิทธิ์ได้บาง Sanook Money จะพาไปดูกันเลย

คุณสมบัติสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

วงเงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย

หลักประกันสินเชื่อฉุกเฉิน  ธ.ก.ส.

 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • คงที่ 0.1% ต่อเดือน

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. 

 • ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63
 • นัดทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 63 – 30 ธ.ค. 63

ระยะเวลาชำระสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.

 • ปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
 • กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้
 • สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน ดังนี้
งวดชำระ งวดชำระ
รายเดือน (24 งวด) 429.17 บาท
ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท
ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท

เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินจาก ธ.ก.ส. ได้อย่างไร?

 • ลงทะเบียนผ่าน Line ID: @baacfamily หรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน

baac

 • ลงทะเบียนผ่าน Line BAAC Family เท่านั้น เลือกเมนู “Covid-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส.” กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด เริ่มวันพุธ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

baac1

 • รอนัดหมายจากธนาคารทาง SMS และเตรียมหลักฐานรอการทำสัญญา ดังนี้
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • สำเนาบัตรประชาชน
   (กรณียังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. หรือยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส.)

baac2

 • จัดทำสัญญากู้เงิน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย เริ่มนัดหมายทำสัญญาตั้งแต่ 7 พ.ค. 63

baac3

 • ธนาคารจะแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผ่านทางข้อความ SMS

baac4

 • ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM โดย ธ.ก.ส. A-Mobile บัตรเดบิต หรือบัตร ATM

baac5

s__12025907

affaliate-2

error: Content is protected !!