เปิดลงทะเบียน “รับนมผง” สำหรับเด็กแรกเกิด – 3 ขวบ

เมื่อวันที่ 24 เมษา 2563 เทศบาลตำบลราไวย์ โดย นายอรุณ โสฬส นยกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลเปิดลงทะเบียน สำหรับบุ ตรแรกเกิด ถึง 3 ขวบ

จากการณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ CO VID โดยเปิดรับลงทะเบียนแล้วในวันนี้จนถึงสิ้น เดือนเมษายน เทศบาลตำบลราไวย์เปิดรับลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 เวลา 8:30 – 16:30 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง QR CODE ของเทศบาลที่ปรากฎ ลงทะเบียนสำหรับแรกเกิด ถึง 3 ปี

สำหรับหลักฐานการลงทะเบียน จะประกอบไปด้วย 1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาหรือม ารดา หรือผู้ปกครองของ เด็ก จำนวน 1 ฉบับ และ 2 สำเนาสูติบัตรของบุตรที่ต้องการขอรับนมผง จำนวน 1 ฉบับ เกิดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

affaliate-2

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะยื่นเอกสาร ด้วยตนเอง ไม่ต้องนำบุตร ไปด้วย นอกจากนี้ เ ด็ ก ที่มีสิทธิรับของ จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับแจกจ่าย จากโรงเรียน จากศูนย์พัฒนา เ ด็ ก เล็ ก หรือสถานศึกษาใดๆ ในเรื่องนี้

นายกอรุณ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ก็ได้รับทราบข้อมูลว่าชาวบ้านบางส่วนที่มี ลู ก เล็กกำลังเดื อ ด ร้อนจากกรณีดังกล่าว

จึงได้ให้ทางเจ้าหน้า ที่จดบันทึกโดยคร่าวๆ เอาไว้ก่อนจะเริ่มดำเนินการเพื่อหาทางเยี ย ว ย า ต่อไป

เนื่องจากทางเทศบาลยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนไปก่อน เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลโดยรวมที่ชัดเจน

affaliate-2

จากการลงพื้นที่เราได้รับข้อมูลในส่วนนี้เยอะมาก จึงได้ให้อสม จดข้อมูลไว้ก่อน และถ้าสามารถดำเนินการได้จะป็นเรื่องที่ดีในการที่จะดูแลเยียวยา เด็ ก เหล่านี้ที่กำลังต้องการ น ม เป็นอย่าง มาก นายกอรุณ กล่าว

อย่าง ไรก็ตาม ประเด็นที่ทางเทศบาลตระหนักในตอนนี้คือ บุ ตร แต่ละบ้านกินต่างสูตรต่างชนิด ไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิ ด ปัญหา ในทางปฏิบัติได้

affaliate-2

เมื่อวานได้พูดคุยสอบถามว่าทางท้องถิ่นเรามีข้อมูลเรื่องนี้หรือไม่ ทราบว่าเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ต่างคนต่างซื้อหาให้ บุ ตรหลานกันเอง

ไม่ได้มีมาตรฐานว่าทุกคนจะกินชนิดเดียวกัน ต่างคนต่างกิน กินคนละแบบ เพราะฉะนั้นปัญหา ก็คือ เราจะใช้บรรทัดฐานว่าอย่ าง ไร เพื่อให้มีความชัดเจนและทางท้องถิ่นจะได้ดำเนินการอย่าง สะดวก นายกอรุณ กล่าว

สำหรับมาตรการณ์ในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองและช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษา ถ้ารูปแบบการช่วยเป็นเงินจะทำให้การดำเนินการง่ายขึ้น

เพราะชาวบ้านจะสามารถซื้อหาได้เองตามที่ บุ ตรหลานกินอยู่เป็นประจำ นายกอรุณ กล่าว

affaliate-2

error: Content is protected !!