เตือนรับมือระบาดรอบ 2 สายพันธุ์ยุโรป แพร่ได้ง่าย ระบาดเร็ว

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์รวมของโลก ยังถือว่าหนักหน่วง โดยยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นทะลุ 13 ล้านคน เสียชีวิตแล้วเกือบ 6 แสนคน

ล่าสุด นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์สรุปถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในยุโรปและเอเซียนั้นมีความแตกต่างกัน และไทยจำเป็นต้องระวังการระบาดระลอก 2 อย่างเต็มที่ เพราะสายพันธุ์ G ที่ระบาดในยุโรป แพร่ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ S ที่ระบาดในไทยช่วงที่ผ่านมา แต่ไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค

โพสต์ระบุว่า “โควิด-19 แพร่กระจายโรคได้ง่ายขึ้น มีการศึกษาและเผยแพร่ในวารสาร cell มีข้อมูลที่น่าสนใจ แต่เดิมสายพันธุ์ของโควิด-19 เริ่มต้นจากประเทศจีนเป็นสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ L

สายพันธุ์ L แพร่กระจายได้ง่ายในนอกประเทศจีน แต่สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยใน wave แรก พบได้ทุกสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ S มีลักษณะจำเพาะ ในตำแหน่ง 829 บน spike โปรตีน หรือหนามแหลมที่ยื่นออกมา

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!