เช็กด่วน! ครอบครัวเกษตรกร รับเงิน 2 เด้ง คลังให้สิทธิเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร

ครอบครัวเกษตรกรรับเงิน 2 เด้ง คลังให้สิทธิ ทั้งเราไม่ทิ้งกัน-เยียวยาเกษตรกร แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ คลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน ให้ไปรับเงินเยียวยาเกษตรกรแทน

วันที่ 29 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทว่า

ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือนพ.ค. คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือนเม.ย.และพ.ค. รวมคนละ 1 หมื่นบาท หลังจากนั้นรับในเดือนมิ.ย.อีก 1 เดือน

ดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติครม.ในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน 14 ล้านคน

ตรงนี้เป็นการขอมติครม.เพื่อบริหารการเงิน เพราะ 2.6 ล้านคน ถ้าจ่าย 2 เดือน นับรวมเป็น 5.2 ล้านคน

ดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด

affaliate-2

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับการเยียวยาเกษตรกร รัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ ควรให้เงินเยียวยา 5,000 บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยไม่ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้น

ในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิ และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรได้ แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ

ทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน และให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรแทน ซึ่งได้รับเงินเท่ากัน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

ขอบคุณที่มา : ข่าวสด

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!