เงินเยียวยา เด็กแรกเกิด เข้า 10 มิ.ย. นี้ 2,000+600 บาท

เงินเยียวยา เด็กแรกเกิด รวบสองงวด เข้า 10 มิ.ย. นี้ 2,000 บาท บวกกับที่ได้ประจำอยู่แล้ว 600 บาท เป็น 2,600 บาท
ได้เวลาของ “กลุ่มเปราะบาง” แล้ว ที่รัฐบาลมีมติจ่ายเงินช่วยเหลือ “เยียวยากลุ่มเปราะบาง” เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (3 เดือน เดือนละ 1,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ เด็กแรกเกิด-6 ขวบ

สำหรับ “ผู้ปกครอง” ที่กำลังรอคอยเงินเยียวยาเพิ่มเติมในส่วนนี้ จากที่รัฐบาลมีมาตรการดูแลอยู่แล้วในชื่อของ “เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท ใน 3 เดือนนี้ คือ ระหว่าง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 ก็จะเพิ่มเงินเยียวยาเข้ามาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,600 บาท โดยจะโอนเข้าพร้อมกันกับรอบโอนของเงินอุดหนุนที่จ่ายอยู่เดิม

โดยรอบการโอนในเดือน มิ.ย.63 คือ วันพุธที่ 10 มิถุนายนนี้ ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้ได้รับสิทธิ์ จะมีเงินโอนเข้าบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 2,600 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท และเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2 เดือน (พ.ค. และ มิ.ย.) เดือนละ 1,000 บาท รวมแล้วเท่ากับ 2,600 บาท

ส่วนรอบโอนในเดือนกรกฎาคม ก็จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค.63 เป็นจำนวน 1,600 บาท (1,000 + 600) เป็นรอบสุดท้าย รวมแล้ว กลุ่มเด็กแรกเกิดจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

affaliate-2

และหลังจากนั้น คือ เดือนสิงหาคม และ กันยายน เงินที่โอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ส.ค. และ 10 ก.ย. ก็จะกลับมาโอนในจำนวนปกติ คือ 600 บาทตามเดิม สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920
ขอบคุณที่มาข่าว www.bangkokbiznews.com

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!