อาชีพที่ ทำแก้เหงาหลังจ า ก วัยเ ก ษี ย ณแล้ว เพิ่มร า ย ได้อีกท า ง

อาชีพคือเส้นทาง ที่จะทำมาหากินของทุกๆคนนั่นเอง ซึ่งเมื่อโตมาเรียนจบทุกๆคนแล้ว ก็ต้องมีอาชีพเป็นของตัวเองอยู่แล้วทุกคน แต่การทำงานในองค์กรย่อมมีวันหมดไป

แล้วเราจะหาร า ยได้มาจากที่ไหนได้อีกล่ะ วันนี้เรามีอาชีพทำแก้เหงาหลังจาก วัยเ ก ษี ย ณมาฝากทุกๆคนกัน เผื่อเป็นแนวทางให้คนที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุเต็มตัวแล้วแต่ไม่อย ากหยุดทำงานหาเ งิ น

หล า ยๆ คนเมื่อถึงวัยเ ก ษี ย ณแล้ว คงอย ากจะใช้เวลาไปกับการหยุดพักผ่ อ นจากการทำงานที่หนักๆมาตลอ ดชีวิตของคุณ แต่เชื่อว่าคงมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลย ที่แม้จะเ ก ษี ย ณไปแล้ว ก็ไม่อย ากหยุดทำงานอยู่เฉยๆ ยังมีไฟที่จะออ กไปทำสิ่งที่อยากจะทำอยู่

ตัวเองรัก เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงา แถมยังเป็นการหาร า ยได้อีกทางด้วย แบ่งเบาภาระของลูกหลานได้อีกทาง

วันนี้ จึงได้รวบรวม อาชีพหลังวัยเ ก ษี ย ณที่น่าสนใจ ทำแก้เหงาก็ได้ แล้วจะเพิ่มร า ยได้เสริมก็โดน มาฝากคนวัยเ ก ษี ย ณที่กำลังมองหาว่าจะทำอะไรดีกันอยู่

1. เปิดบ้านพักโฮมสเตย์

หากมีพื้นที่ในบ้านมากๆ มีห้องพักเหลือๆ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย ละก็ ลองเอามาปล่อยเช่าหรือสร้างร า ยได้ เป็นแนวบ้านพัก แบบโฮมสเตย์ ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้านที่

affaliate-2

อยู่ต ามแหล่งท่องเที่ยว ด้วยนะคับ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย เชื่อว่าคงมีลูกค้ า หรือ นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าม า ใช้ บริการไม่ข า ดสายเลยล่ะคับ อีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุย เพื่อแก้เหงาอีกด้วย

2. ขั บรถรับ-ส่ง / ขั บรถพาผู้สูงอายุไปโรงพย าบาล

ถ้ามีใบขั บขี่ หรือ ว่าขั บรถเป็น ใช้สมาร์ตโฟนได้ จะทำอาชีพขั บรถส่งของ หรือว่าส่งอ า ห า รก็ไม่เ ล ว นะคับ แถมยังร า ยได้ดีมาก เพราะ ตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอ า ห า รและซื้อสินค้ าอ อ น ไ ล น์กัน มากขึ้นอยู่แล้ว หรือถ้าไม่ถนัดแบบนี้ แนะนำให้ไปขั บ รถรับ-ส่งพาผู้ป่ ว ย

หรือว่า ผู้สูงอายุไปโรงพย าบาล เชื่อไหมคับ ว่าอาชีพนี้จะมีลูกค้ ารอใช้บริการอยู่ จำนวนไม่น้อยเลยนะคับ เพราะต้องการคนขั บรถที่ไว้ใจได้และ คอยดูแลผู้ป่ ว ยระหว่างเดินท า ง และสามารถเป็นลูกค้ าขา ประจำได้ในอนาคตเลยนะคับ รับรองว่าทำร า ยได้ดีเลย ทีเดียว

3. ล ง ทุ น ตู้หยอ ดเหรียญ

เดี๋ยวนี้เราเห็นตู้หยอ ดเหรียญอยู่แล้ว ต ามจุดต่าง ๆ เต็มไปหมดเลย แน่นอนว่าผู้สูงอายุที่มีเ งิ นทุนอยู่จำนวนหนึ่งแล้ว อาจเจียดเ งิ นบางส่วนนั้น มาล ง ทุ น ในธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญก็ได้นะคับ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ เพราะไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย ล ง ทุ น ทีเดียว รอรับผลตอบแทนได้เลย แถมธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญ

สมัยนี้ก็มีให้เลือ กล ง ทุ นเยอะแยะ กันส า รพัด เช่น ตู้กดน้ำ ตู้เติมเ งิ นต่างๆ ตู้เติมน้ำมันหรือจะเป็นตู้เติมลมย างรถก็ตามที ถ้าคิดว่าทำเล ของเรานั้น เหมาะกับการติดตั้งตู้หยอ ดเหรียญประเภทอะไรแล้ว ไหนๆก็ลองหาข้ อมูลแล้วล ง ทุ น กันดู

affaliate-2

4. ทำอ า ห า ร-ทำขน มข า ย

ใครที่ปกติชื่นชอบ ในการเข้าครัวอยู่แล้ว ทำอ า ห า ร หรือทำขน ม ให้ลูก ๆ หลาน ๆ กินกันเป็นอยู่ประจำอยู่แล้ว อาจจะลองนำเ งิ นเก็บที่มีมาล ง ทุ น ทำอ า ห า รข า ย ก็ไม่เ ล วเลยนะคับ ไม่แน่ถ้ารสชาติอร่อยถูกอ กถูกใจอยู่แล้ว ลูกค้ า คงช่วยเพิ่มร า ยได้ในช่วงวัยเ ก ษี ย ณได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

5. รับจ้างเลี้ยงเ ด็ ก

ผู้สูงอายุหล า ยๆคน มีประสบการณ์เลี้ยงลูก เลี้ยงหลานอยู่แล้ว มาก่อนแน่นอน จึงเข้าใจเ ด็ ก ๆ เป็นอ ย่ างมาก และดี ก็เหมาะเลยกับงานรับจ้างเลี้ยงเ ด็ กในยุคที่ พ่อแม่ต้อง

affaliate-2

ออ กไปทำงานนอ กบ้านไม่ค่อย มีเวลาดูแลลูกเล็กๆ แต่ถ้าเดินทางไม่ค่อยสะดวก หรือไม่อย ากเดินทางไปไกลๆ ก็สามารถเลือ กรับเลี้ยงเ ด็ กที่อยู่ในหมู่บ้านตัวเองได้ หรือในกลุ่มคนที่รู้จักแถวละแวกบ้านได้

6. ข า ยของอ อ น ไ ล น์

ยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตนั้น กล า ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วทุกๆอย่างๆ การข า ยของอ อ น ไ ล น์จึงเป็นหนทาง สร้างร า ยได้ที่ดีเลย คนสนใจกันอ ย่ างมาก ด้วยความที่เริ่มต้นง่ายๆนั่นเอง

ใช้เ งิ นล ง ทุ น ไม่ค่อยมาก แถมมีโอกาสทำเ งิ นได้สูงเลยนะคับ จึงเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะสม กับผู้สูงอายุเลยทีเดียว ถ้าไม่รู้จะข า ยสินค้ าอะไรดี ก็อาจจะลองเลือ กข า ยสินค้ า ที่ตัวเองมีความสนใจและชอบดู หรือมีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดูก่อน

7. ช่างซ่อม

อาจจะเป็นง า น ที่ต้องใช้กำลังแรงกายม า ก อีกสักหน่อย แต่ถ้าใครที่ยังสุ ข ภ า พร่ า ง ก า ยแข็งแรงดีอยู่แล้ว คล่องแคล่วและว่องไว ไม่มีโ ร คภั ยไข้เ จ็ บ และมีทักษะในความสามารถด้านง า น ช่างติดตัวอยู่แล้วละก็นะคับ

การรับจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือว่า อุปกรณ์ภายในบ้านต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งร า ยได้ที่ดีทีเดียวเลยนะคับ แถมยังออ กกำลังไปในตัวอีกด้วย ทำให้ร่ า ง ก า ยกระปรี้กระเปร่าอยู่ ตลอ ดเวลา

8. นักเขียน

จัดว่าเป็นอาชีพที่หล า ยๆ คนสามารถทำกันได้ง่าย ๆ เลยไม่ว่าจะเขียนหนังสือ เขียน Blog หรือเขียนรีวิวสินค้ าต่าง ๆที่ตัวเองรู้ เพราะเชื่ออยู่แล้วว่า ทุกคนคง มีสิ่งที่ถนัดและสนใจแตกต่างกันไปนั่นเอง เพียงแค่นำสิ่งเหล่านั้นมา กลั่นกรองออ กมาเป็นตัวหนังสือให้คนอื่นเห็น ยิ่งบวกกับประสบการณ์ที่สั่งสม

มาอ ย่ างย าวนานแล้วล่ะก็ จึงทำให้อาชีพนักเขียนนั้น เหมาะกับคนวัยเ ก ษี ย ณเป็นที่สุดแล้ว หรือถ้าใครมีจินตนาการบรรเจิดก็ยังสามารถเขียนการ์ตูน หรือนิย ายสนุก ๆ โพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆด้วย

9. เปิดร้านข า ยของ-ร้านอ า ห า ร-ร้านกาแฟ

การเปิดร้านค้ าข า ยของ หรือ ร้านอ า ห า ร หรือร้านกาแฟ ก็เป็นอีกช่องทางที่สร้างร า ยได้ที่น่าสนใจเลยทีเดียว สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีที่มีทาง มีทำเลดี ๆ เป็นของตัวเอง

โดยอาจจะไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตอะไร มากมายก็ได้นะคับ แค่เป็นร้านเล็ก ๆ พอให้มีร า ยได้เข้าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นอ กจากนั้นแล้ว การเปิดร้านข า ยของยังดีตรงที่ทำให้เราได้มี โอกาสที่จะ พบปะพูดคุยกับลูกค้ าต่างๆ มากหน้าหล า ยต า และช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อและ ดีต่อสุ ข ภ า พกายสุ ข ภ า พใจอีกด้วย

10. ข า ยภาพถ่ า ยอ อ น ไ ล น์

จัดเป็นอาชีพเสริมยอ ดฮิตเลย ไม่เว้นแม้แต่คนวัยเ ก ษี ย ณแล้ว หล า ยๆคนที่หลงรักในการถ่ า ยภาพ ก็หัน มาหาร า ยได้เสริมด้วยการข า ยภาพ ผ่านเว็บไซต์อ อ น ไ ล น์ต่าง ๆได้ดี ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือ กหลากหล า ยเว็บไซต์เลยนะคับ ส่วนเรื่องผลตอบแทนก็ไม่น้อยเลยทีเดียว เผลอ ๆ บางทีอาจจะทำเ งิ นได้มากกว่างานประจำที่เคยทำมาซะอีกด้วย

11. ปลูกต้นไม้-ปลูกผัก-ทำเกษตร

เชื่อแหละว่าหล า ยๆ คนพอถึงวัยเ ก ษี ย ณแล้ว ก็อย ากใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ปลูกผัก จัดสวน และอยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปล า ย งั้นลองมาปลูกผักง่าย ๆ ไว้บริโภคกัน เองเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไปข า ยอีกที สร้างร า ยได้กันดูสิ หรืออาจจะเลือ กปลูกไม้ด อ ก ไม้ประดับ และต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ดูแลไม่ย ากและ ไม่ต้องใช้แรงมากเกินไปอีกด้วย เอาไว้ทำสวนแก้เหงาได้อีกต่างหาก แถมส่งข า ยสร้างร า ยได้แบบชิล ๆ ก็ยังได้อีก

12. อาจารย์ / วิทย ากรพิเศษ / นักฝึกอบรม

คลังความรู้ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตของคุณนั้น ถ้าจะปล่อยให้สูญห า ยไปก็ ไร้ประโยชน์เลยนะคับ คงน่าเ สี ยดายแ ย่เลย สู้นำไปแ บ่ ง ปั น ให้คนรุ่นหลังน่าจะดีกว่านะคับ ไม่น้อยเลยเราจึงเห็นว่า มีคนวัยเ ก ษี ย ณจำนวน มากนั้น ที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ หรือวิทย ากรพิเศษต่าง ๆที่ตัวเองรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ ให้คนรุ่นใหม่ๆ

13. ที่ปรึกษาบริษัท ผู้ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้อย่างดีมาก ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ นอ กจากนั้นแล้ว การจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้นั้น ยังจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์ และความน่าเชื่อถืออีกด้วยนะคับ จึงพบว่าหล า ย ๆ บริษัท มักจะเชิญคนวัยเ ก ษี ย ณ กลับมานั่งเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือ ช่วยบริษัทตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ

14. พนักงานชั่ วคราว

ในแต่ละปีจะ มีห้างร้านหล า ยๆ แห่งประกาศจ้างงานของ ผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย เลยนะคับ ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้แรงงาน มาก

อ ย่ างเช่น แคชเชียร์ พนักงานประจำจุดบริการลูกค้ าต่างๆ พนักงานข า ย พนักงานครัว และพนักงานเสิร์ฟ และพนักงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกร รมการ และค่าจ้างได้กำหนดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปแล้ว จะได้รับอัตราค่าจ้างร า ยชั่ วโมง (Part Time)

ไม่ต่ำกว่า 45 บ า ท /ชั่ วโมง เท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทำงานไม่เกิน 7 ชั่ วโมง/วัน และไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์

15. เป็นตัวแทนประกัน

เดี๋ยวนี้มีตัวแทนข า ยประกันภั ย และ ประกันสุ ข ภ า พ ประกันรถยนต์ ฯลฯ อีกหลายอย่าง มากมาย ข า ยทางอ อ น ไ ล น์ก็ยังได้ ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ก็จะมีเวลาว่างมาดูแลตรงนี้เต็มตัวได้ดีเลยคับ

16. แปลงาน / เป็นล่าม / เป็นไกด์

อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาต่างๆ ก็เป็นอีกสิ่งที่เหมาะกับคนวัยเ ก ษี ย ณเช่นกันนะคับ เพราะเป็นง า น ที่ต้องอาศัยประสบการณ์สูงและ ความละเอียดรอบคอบสูงด้วย โดยมีให้เลือ กทั้งการรับจ้างแปลง า น ที่สามารถทำที่บ้านได้ด้วย ไม่จำเป็นต้องออ กไปข้างนอ กให้ลำบากเลย หรือใครขี้เบื่อ อย ากออ กไปพบปะผู้คนไม่ซ้ำหน้าก็ได้ ก็อาจจะลองดูพวกงานล่ามง่ายๆ หรือไกด์ท่องเที่ยวก็ได้คับ

17. ทำงานในบริษัทเอกชน

แม้อายุจะถึงวัยเ ก ษี ย ณแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะ ต้องออ กจากงานไปเลยซะเมื่อไหร่ล่ะคับ เพราะสมัยนี้บริษัทเอกชนต่างๆ หรือ โรงงานหล า ย ๆ แห่ง หัน มาจ้างคนวัยเ ก ษี ย ณทำงานกันต่อ กันเยอะมากๆ เพราะได้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาอ ย่ างย าวนานด้วย แถมไม่ต้องเ สี ยเวลาไปฝึกพนักงานใหม่มาทดแทนอีกด้วยนะคับ

18. ทำงานฝีมือ งานศิลปะ

จะดีแค่ไหนถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบและ แถมได้เ งิ นอีกต่างหากด้วย อ ย่ างงานฝีมือ งานศิลปะต่าง ๆที่มี คงเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อย เลยอย ากทำแต่ติดตรงที่ช่วงทำงานประจำนั้น ไม่มีเวลามาก พ อ จึงเห็นคนวัยเ ก ษี ย ณ จะหัน มาจับงานศิลปะต่างๆ งานฝีมือ ทำเป็นงานอ ดิเรก

เพิ่มร า ยได้กันไม่น้อยเลย ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์หรือว่า ถักนิตติ้ง ทำด อ กไม้ประดิษฐ์ต่างๆ ผ้าบาติก วาดภาพเหมือน วาดภาพการ์ตูน เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วจะนำไปวางข า ยที่ตลาดนัดได้เลย หรือโพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะคับ

19. ซื้ อแฟรนไชส์

ถ้าคิดไม่ออ กจริง ๆแล้ว ว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านอ ย่ างไรดีนั้น แนะนำให้มองหาแฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจก่อน เพราะ แฟรนไชส์ส่วนใหญ่นั้นจะมีอุปกรณ์และคู่มือไว้ให้พร้อมแล้ว แค่ล ง ทุ น ก็เปิดร้านได้เลยนะคับ บางร้านจ่ายแค่หลักพันต้น ๆเท่านั้นเอง ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วด้วย

20. ล ง ทุ น

สำหรับคนที่มีเ งิ นเก็บอยู่จำนวนหนึ่งแล้วนั้น อย ากนำเ งิ นที่มีไปต่อยอ ดให้เพิ่มพูนมากๆขึ้น อาจจะเลือ กการล ง ทุ น มาเป็นตัวช่วยแต่สิ่งสำคัญของการล ง ทุ นนั้น วัยเ ก ษี ย ณคือ ต้องไม่เลือ กการล ง ทุ น ที่เ สี่ ย งมากเกินไป และ

ต้นทุนไม่ห า ย อาจล ง ทุ นในสินท รั พ ย์ที่มีความเ สี่ ย งต่ำเช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมท รั พ ย์หรือ เ งิ นฝากประจำ หรือ ตราส า รห นี้ ก็ได้ แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการล ง ทุ น อ ย่ างดี ก็อาจจะเลือ กการล ง ทุ นพวกนี้

ที่มีความเ สี่ ย งสูงขึ้น มาหน่อยนั้น แต่ได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาก อ ย่ างกองทุนหุ้นปันผล หรือว่าล ง ทุ น ในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเ งิ นปันผลออ กมาไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีร า ยได้ อะไร ซึ่งต้องขอย้ำว่า หากเลือ กล ง ทุ น ในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้ อมูลอ ย่ างดีก่อนด้วยนะคับ มีความรอบคอบ ติดต ามข่าวส า รอยู่เสมอๆ ไม่เช่นนั้น เ งิ นที่เก็บมาทั้งชีวิต อาจจะห า ยหมดในพริบต าก็ได้นะคับ

affaliate-2

error: Content is protected !!