อย่ าฟุ่มเฟือย 9 สิ่ งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริง

ประชาชนคนทำงาน ให้ระวั งในการใช้จ่าย สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้น

ไ ม่มีอะไรแน่นอนจริงๆ เพราะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ แม้แต่เรื่องที่เราไ ม่เคยคาดคิดกันมาก่อน ก็ยังเกิดมาแล้ว อย่างโ ควิ ด  ที่ส่งผลกระทบไปแถบจะทุกประเทศเป็นเวลาหลายเดือน จนเศรษฐกิจย่ำแ ย่ไปทั่วโลก

ในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ดอกเบี้ ยเงินฝาก 0% ซึ่งดูเหมือนว่าในบ้านเราก็ใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วเช่นกัน เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่างไร หรือต้องปรับตัว ต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!