อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน 5OO บาทให้ อสม จากเดือนละ 1000 เป็น 1500

อสม. คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

มดงาน หน้าด่านสำคัญสู้โควิด อีกหนึ่งความสำเร็จในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ระดับพื้นที่ส่งผลให้ ยอดผู้ติดเชื้อ ลดลง ก่อตั้งเมื่อ 252O ถูกคัดเลือกจากคนในหมู่บ้า ปี252O-2552 ไม่ได้รับเงินตอบแทน อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายค่าตอบแทน 6OO บาท/เดือน นายกประยุทธ์ เพิ่มเป็น 1,OOO บาท/เดือน การได้ค่าตอบแทนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องจาก อสม.

สรุปจากข่าวผู้จัดการ

ข่าวสังคมออนไลน์วันนี้ – อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน 5OO บาทให้ อสม และมอบงบ ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!