หามาปลูกไว้ 14 ต้นไม้ เก็บไว้เป็นมรดกได้ดั่งเงินออมวัยเกษียณ

หามาปลูกไว้ 14 ต้นไม้ เก็บไว้เป็นมรดก ได้ดั่งเงินอ อ ม วัยเกษียณ

สำหรับใครที่ อ ย ากจะปลูกต้นไม้อะไรสัก อย่ างเพื่อจะใช้เป็นไม้ ในอนาคตจะเป็น ตัวสร้างร า ย ได้หรือจะใช้เป็น ไม้มรดก เพราะว่าราคาของไม้นั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งเป็น ร า ค า เพราะว่าไม้นั้นค่อนข้างจะ หาย ากทีเดียวโดยเฉพาะ ในยุคปัจจุบันนี้ สำหรับใครที่ กำลังหาไม้ ม า ปลูกแล้วมี คุณค่ามีราคาด้วย มีต้นอะไร บ้างมา ติด ต า ม อ่ า น กันได้เลย

1 ต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ

สำหรับต้นนี้เราจะเห็นได้ทั่วไป เ ล ยใน ประเทศเรา เป็นไม้ประจำชาติ เ ล ยก็ว่าได้ เป็นพรรณไม้ที่มีขนาดก ล า ง ลำต้นมีสีน้ำตาล แกมเทาเกลี้ยง แล้วก็มักจะขึ้นทั่วไปต า ม ป่าผลัดใบหรือในดิน ซึ่งจะต้องปลูกในพื้นดินที่สามารถระ บ า ย น้ำได้ดี ส่วน การข ย า ย พั น ธุ์ นั้นจะเพาะเมล็ดหรือ ย้ ายต้นกล้ามาปลูกก็ได้ เป็นไม้เนื้อ แข็ง ป ล ว ก จะไม่ชอบ ปลูกง่าย โตเร็ว และยังเอาไปทำอะไรอีก หลายอ ย่ า งเลย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!