หลังเที่ยงคืนนี้ คลังโอน 1 ล้านคน เช็กเลยธนาคารไหนเข้ากี่โมง

จะเข้าเดือนที่ 2 สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการCovid โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน หลายคนได้รับเงินแล้ว และยังมีหลายๆคนยังไม่ได้เงิน

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ สามารถยื่นทบทวนสิทธิผ่านเมนูยื่นทบทวนสิทธิบนหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ ซึ่งหากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทดังเดิม

ด้านความเคลื่อนไหวในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID หรือคณะกรรมการปลัด 10 กระทรวง ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่น ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท

สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ บุตรแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน นอกจากการช่วยเหลือผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านแล้ว ยังมีการขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต

แต่ไม่ได้นับรวม นักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

affaliate-2

อีกทั้ง ในกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมก็จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ลิเก ลำตัด ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อย่าง นักกีฬา นักมวย เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินจากเราไม่ทิ้งกัน

เบื้องต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท

ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท และผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท ขณะที่ คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน

ส่วนอาชีพนาฎศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงิน 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้น หลังจาก เราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือเงิน 5,000 บาท

และสำหรับการโอนเงิน

affaliate-2

วันที่ 1 พฤษภาคม 63 ธนาคารกรุงไทยโอนให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีกรุงไทย จำนวน 100,000 ราย ธนาคารอื่นไม่มีการโอนวันนี้

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 63 จ่ายอีก 100,000 ราย เฉพาะธนาคารกรุงไทย

ส่วนวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 63 ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ครบ 1 ล้านราย

affaliate-2

และที่เหลือจะโอนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม นี้ รวมแล้ว 2.4 ล้านคน

ภาพจาก Chananchida Singshawat

ทั้งนี้ เป็นเวลาโดยประมาณ นะครับอาจช้าหรือเร็วกว่ากำหนดเพียงแต่เอาเวลาของคนที่ได้รับเงินแล้วมาแชร์กัน ก็ประมาณนี้นะครับ

affaliate-2

error: Content is protected !!