สูตรทำปุ๋ยหมัก ทำเองที่บ้านได้เลย ประหยัด หรือทำขาย ได้กำไรดี

ดินที่เห็นทั่วไป นั้นมักมีอาหารไปเลี้ยงพืช ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการเติมปุ๋ยและธาตุอาหารลงสู่ดิน วันนี้จึงขอนำเสนอ วิธีทำปุ๋ยหมักง่ายๆสำหรับใช้ได้พืชทุกชนิด ที่สำคัยใช้ต้นทุนในก า รผลิตต่ำอีกด้วย

ประโยชน์ของปุ๋ยหมักล ด ต้นทุน

ปุ๋ยหมักนี้มีธาตุอาห า ร ที่พืชต้องการครบถ้วน นั่นคือ NPK โดยแต่ละ ธาตุอาหารให้ประโยชน์ต่อพืชดังนี้

ธาตุอาหาร ไนโตรเจน (N) : ช่วยเสริมโปรตีนให้แก่พืชได้ดี เร่งพืชโตเร็วเสริมให้พืชกินใบมีใบที่เขียวสด

ธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) : ช่วยก ร ะ ตุ้ น การเกิดดอก และผล เสริมให้รากและลำต้น แข็งแรง

ธาตุอาหารโปรแทสเซียม (K) : ช่วยให้พืชต้านทานโรคต่างๆได้ดี ช่วยให้ รากแข็งแรง พืชมีความสดกรอบ รสชาติดี

affaliate-2

ส่วนผสมในก า รทำปุ๋ยหมัก

1. มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลห มู เป็นต้น

2. ฟางข้าว ผักตบชวา หรือใบไม้แห้ง

3. คอกสำหรับหมักปุ๋ยแนะนำให้ทำเป็น คอกตาข่าย

affaliate-2

วิธีการหมักปุ๋ย ลดต้นทุน

1. เริ่มขั้นตอนแรก ให้ใส่ใบไม้แห้งลง ในคอกหมักปุ๋ย แล้วโรยมูลวัวตามลงไป โดยให้มีสัดส่วน ตามนี้ ใบไม้แห้ง 3 ส่วน ต่อ มูลวัว 1 ส่วน

affaliate-2

2. ขั้นต่อ มาให้รดน้ำจนชุ่ม ทำเป็นชั้นๆแบบนี้ขึ้นไปจนเต็ม คอกหมักปุ๋ย ประมาณ 8-10 ชั้น

3. ขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่ใบไม้ แห้งจำนวนม า ก คลุมจนเต็มหลุมโดยไม่ให้เห็นปุ๋ยที่หมักอยู่ โดยใช้เวลา หมักประมาณ 2 เดือน

การดูแลกอง ปุ๋ยหมัก

ทำก า ร รดน้ำบนกองปุ๋ยทุกวัน เป็นเวลา 10-12 วัน หลังจากนั้นให้ ทำ การเจาะรูที่กองปุ๋ยโดยให้มีความลึกประมาณ 1 เมตร แล้วกรอกน้ำลงไปต า ม รูที่ขุดไว้นั้น ขุดรูแบบนี้ประมาณ 3-5 รู ทั่วกองปุ่ยเพื่อให้น้ำ ที่รดซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้ง่ายและมีความ ชื้นเพียงพอ เมื่อหมักครบ 2 เดือนให้นำปุ๋ยหมักไปผึ่งแดดจัดไว้จนแห้งดี แล้วเกลี่ยให้หนาประมาณ 20–30 เซนติเมตร ค่อยเตรียม ใส่กระสอบนำไปใช้ได้กับ พืชทุกๆชนิดค่ะ

affaliate-2

error: Content is protected !!