สุวรรณภูมิ พบคนไทยกลับจากต่างประเทศ มีไข้ 38 ราย

ภาพจาก ข่าวสด

แบ่งเป็น 1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 2563 คน ได้แก่ผู้โดยสารขาออกจำนวน 2011 คน และผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 552 คน 2.ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1989 คน ได้แก่ ผู้โดยสารขาออกจำนวน 709 คน และ ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1280 คน

โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 552 คน ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศมีไข้ 38 คน เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลการตรวจออกมาเป็น Negative จำนวน 37 คน จึงให้เข้าประเทศและให้ไปกักตัวในพื้นที่ควบคุมโรค ตามที่รัฐบาลจัดไว้ (State quarantine) ส่วนอีก 1 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ รวมทั้งพบลูกเรือเข้าเกณฑ์ เสี่ยงจำนวน 1 คน ส่งต่อโรงพยาบาล และในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 2,011 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง

ทั้งนี้ ในวันที่ 2 เม.ย. มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 1 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 188 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 185 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 74 คน ตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์เสี่ยง

affaliate-2

error: Content is protected !!