สถานะเปลี่ยน จากการทบทวนสิทธิ์ คลังเริ่มโอนเงิน 10,000 เข้าแล้ว เช็กเลยสถานะใด ได้บ้าง

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า ขณะนี้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มองเห็นว่ายังมีประชาชนเดินทางมาร้ อ งทุ ก ข์ที่กรมประชาสัมพันธ์จำนวนมากอยู่ จึงได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายเวลาเปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท

ไปจนถึงสัปดาห์หน้า หรือระหว่างวันที่ 12-15 พ.ค.63 จากเดิมจะสิ้นสุดการเปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนวันที่ 8พ.ค.นี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!