สถานะล่าสุด ได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 10,000 เริ่มทยอยโอนเข้าบัญชีแล้ว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงก าร ค ลั งจะโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 2.6 ล้านราย

ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน เยี ยว ยาควบ 2 เดือน คือรอบเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม

เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยจะเริ่มโอนเงินในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 1-4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการ

โดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หากได้รับสิทธิจะพบ ข้ อ ค วามว่าท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน มีดังนี้

affaliate-2

1. เช็กสถานะเราไม่ทิ้งกัน ได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

2. กดที่คำว่า “ตรวจสอบสถานะ

3. ระบบจะเข้าสู่หน้า “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการใ ห้ก ร อ กข้อมูลให้ครบถ้วน

โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะ มีดังนี้

affaliate-2

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

วัน เดือน ปีเกิด

affaliate-2

4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้ นต อ นใด

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้

ล่าสุดได้มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งเปิดประเดิม ได้โอนรวดเ ดี ย ว 10,000แล้วนั่นเองจ้า โดยได้ระบุข้อความว่า เข้าเเล้วค่ะ ส่งข้อมุลเพิ่มเติม 17 สถานะเปลี่ยน 29

เงินเข้าแล้วจ้า แม้รัฐจะออกมาบอกว่าเริ่มโอนเงินอีกครั้งในวันที่ 5 พฤษภาคม แต่ก็ยังมีคนโชคดีได้รับ 10,000ในวันนี้แล้วนั่นเองจ้า

โดยสถานะที่ได้รับเงิน นั่นก็คือ สถานะที่รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และใ นวั น ที่ 29 เปลี่ยนเป็น ไ ด้ รั บ สิทธิ์ วันนี้เงินเข้าแล้วจ้า

affaliate-2

error: Content is protected !!