ศิริราช เร่งชุดตรวจโควิด-19 รู้ผลใน 45 นาที แค่ 500 บาท

ศิริราช-ปตท.-ไทยพาณิชย์ เร่งวิจัยชุดตรวจโควิด-19 รู้ผลใน 45 นาที ครั้งแรกในโลก

ศิริราช – เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางสถาบันวิทยสิริเมธีได้ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

สถาบัน Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Harvard, USA และภาคีเครือข่ายเร่งพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ให้สามารถตรวจโรคได้ภายใน 30-45 นาที รวดเร็วกว่าวิธีการตรวจในปัจจุบันที่ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ชุดตรวจวินิจฉัยโรคโควิด-19 มีค่าใช้จ่ายต่อชุดประมาณ 500 บาท ถูกกว่าปัจจุบันที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000-13,000 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบความแม่นยำ จากเบื้องต้นผลทดสอบออกมาน่าเชื่อถือได้ แต่ต้องเพิ่มสมมติฐานการทดสอบให้ได้ประมาณ 100-200 ราย หากได้ครบตามกำหนด และมีความแม่นยำที่น่าเชื่อถือได้ ทางรพ.ศิริราช จะออกมาประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

นายชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มทดลองตัวอย่างจากคลินิกแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมแผนผลิตชุดทดสอบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งมีอุปกรณ์การผลิตได้แล้วประมาณ 10,000 ชุด สามารถผลิตออกมาได้วันละ 4,000 ชุดต่อวัน

ขอบคุณที่มา : khaosod.co.th

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!