ว่าที่เศรษฐีเฮ ธนาคารกรุงไทย รับขึ้นเงินรางวัลแล้ว

ในที่สุดวันที่หลายท่านรอคอยก็มาถึงแล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2563

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ มีการประกาศเลื่อนการออกรางวัลมา ล่าสุดมีรายงานว่า เพจ Krungthai Care ได้มีการแจ้งข่าวดี สำหรับผู้ถูกรางวัล

โดยผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมาที่ธนาคารกรุงไทยได้เลย สะดวกสุดๆ หักค่าธรรมเนียมแค่ 1% เท่านั้น (ยกเว้นรางวัลที่ 1) ขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย (ตามสาขาที่ธนาคารกำหนด) พร้อมรับเงินเข้าบัญชีได้เลย ไม่ต้องพกเงิน สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า ไม่ต้องเดินทาง

affaliate-2

ภาพจาก Krungthai Care

การคิดค่าธรรมเนียม-เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล หักค่าธรรมเนียมแค่ 1% ของมูลค่ารางวัล (เริ่ม 16 พฤษภาคม 2563)

สลากกินแบ่งรัฐบาล

หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

สลากการกุศล

affaliate-2

หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

affaliate-2

ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป

กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร

กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ได้แก่

บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)

ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ขอบคุณ Krungthai Care

affaliate-2

error: Content is protected !!