วิธีปลูกแตงกวาให้งามไวแบบนี้สนุกเลย 28 วัน เริ่มผลดกเต็ม

วิธีปลูกแตงกวา ให้งามไวแบบนี้สนุกเลย 28 วัน เริ่มผล ดกเต็ม

การเตรียม ดิน
แตงกวาเป็น พื ช ที่มีระบบราก ลึกปานกลาง ควรขุดไถให้ดินลึกประมาณ 20 – 25 ซม. และควรใส่ปุ๋ ย ค อ กเก่าลงไป ในการเตรียมดินด้วย และเนื่องจากมักนิยมปลูก แ ต ง แบบหยอดเมล็ดลง โดยตรงในแปลง ดังนั้นดินของ แ ป ล ง ปลูกควรละเอียด พอประมาณ

ปลูกเป็นหลุม
-ใช้ระยะระหว่างแถว ประมาณ 1.5 เมตร ระยะระหว่าง ต้น 1 เมตร หรือ 1.5 – 1.5 เมตร โดยใช้เมล็ดหยอดหลุมละ 3 – 5 เมล็ด

-โดยให้ลึกลงไปในดิน 2.5 ซม. แล้ว ก ล บ ด้วยปุ๋ ย ค อ ก การยกร่องปลูก หากปลูกเป็นแปลงใหญ่ นิยมปลูกแถวเดี่ยว และได้ระยะระหว่างแถวห่าง 1.5 ม. ระหว่างต้น 50 ซม.

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!