วิธีตอนมะละกอให้ต้นเตี้ยให้ผลดกเร็ว ทำง่ายรากออกไว

วิธีตอนมะละกอให้ต้นเตี้ย ให้ผลดก เร็ว ทำง่ายรากออกไว

วิธีการ ต อ น กิ่งมะละกอ ทำง่าย รอดสูง ใครก็ทำได้ ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ การตอนกิ่งมะละกอนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในก า ร เพิ่มผลผลิต ให้มะละกอออกลูก อ ย่ า งต่อเนื่อง ข้อดีก็ คือ นอกจากจะให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็วแล้ว ยังสะดวก ในก า ร เก็บผลผลิตอีกด้วย ที่สำคัญมะละกอจะ ไม่กลายพั น ธุ์ มาดู
ขั้นตอนการทำเลยครับ

-เลือกกิ่ง พั น ธุ์มะละกอ จาก ต้นพั น ธุ์ที่สมบูรณ์ ส่วนที่จะเลือกที่จะบากควรห่างจ า ก ปลายยอดประมาณ 1 คืบหรือ 30 เซนติเมตร จาก นั้นใช้มีดปลายแหลมเสียบเข้าที่ 1/3 ของพื้นที่กิ่ง ต า ม รูป

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!