วิธีดูแลทุเรียนให้ต้นไม่เฉาด้วยงบ 10 บาท ผสมน้ำรดแค่อาทิตย์ละครั้ง

วิธีดูแลทุเรียน ให้ต้นไม่เฉาด้วยงบ 10 บาท ผ ส ม น้ำรด แค่อาทิตย์ละครั้ง

สิ่งต้อง เตรียม
ปูน เ คี้ ย ว หมาก น้ำเปล่า แก้วพลาสติก

วิธี ทำ
-ปูน เ คี้ ย ว หมาก 1 ก้อน

-ผสม น้ำเปล่า 1 แก้ว รอ ให้ ต ก ตะ กอน ก็จะได้น้ำปูน ใ ส

-นำน้ำปูนผสมกับ น้ำเปล่าสะอ า ด 5 ล. รดน้ำต้นทุเรียน อาทิตย์ละครั้ง เว้นอาทิตย์

-ช่วย ป้องกัน เ ชื้ อ ร า และ ร า ก เ น่ า ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิด

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!