วิธีการเลี้ยงปลาดุกให้โตไวทันจำหน่าย เวลาเอาไปทำอาหารแล้วไม่มีกลิ่นอับ

วิธีการเลี้ยง ปลาดุกให้โตไวทัน จำหน่าย เวลาเอาไปทำอา ห า ร แล้วจะ ไม่มีกลิ่นอับ

การ เตรียมอุปกรณ์
-ท่อปูนซีเมนต์ขน า ด 100*50 เซนติเมตร

-ท่อ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น และ ย า ว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

-ข้องอ พีวีซี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน

-ปูน ทราย หิน

-อาหาร สำหรับ เลี้ยงปลาดุก

-พื ช ผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ฯลฯ

affaliate-2

-ลูกปลาดุก 70-80 ตัว/บ่อ หรือตามจำน ว น บ่อ

อ่าน เนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!