วิธีการปลูกมะเขือม่วงไว้ทานเองใช้เวลาประมาณ 45 วันผลดกเต็มต้น

วิธีการปลูกมะเขือม่วงไว้ท า น เองใช้เวลาแค่ ประมาณ 45 วันผลดกเต็มต้น

วิธีเพาะกล้า
-การเพาะ กล้ามะเขือม่วง อาจทำได้ในแปลงเพาะหรือ เพาะในกระบะ เพาะชำ การเพาะ ในแปลงเพาะ ให้ไถพรวนแปลง กว้างประ ม า ณ 1 เมตร
ย า ว ตามปริมาณที่ต้องก า ร เพาะ จากนั้น โรยรองพื้นด้วย ปุ๋ ย ค อ ก และปุ๋ ย ยูเรีย ก่อน คลุกผสมดินให้เข้ากัน จากนั้น หว่านเมล็ด และคราดเกลี่ยหน้าดิน ก ล บ เล็กน้อย แล้วรดน้ำให้ชุ่ม

-ส่วนก า ร เพาะในกระบะเพาะ ให้ผสมดินด่วนร่วม กับปุ๋ ย ค อ ก อัตราส่วน 1:3 หรือใช้วัสดุอินทรีย์อื่น ผ ส ม ร่วม เช่น แกลบดำ และ ขุ๋ย มะพร้าว จากนั้น หยอดเมล็ดลงหลุมกระบะ 2 เมล็ด/หลุม เกลี่ยดิน กลบเล็กน้อย ก่อนรดน้ำให้ชุ่ม เมื่ออายุกล้าได้ประมาณ 10-15 วัน หรือมีใบจริงแล้ว 3-5 ใบ ค่อยถอน กล้าย้ายลงปลูกในแปลง

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!