รู้ไว้ ทำเป็น วิธีการกรอกข้อมูล เราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงินเยียวยา 15000 บาท ง่ายนิดเดียว

วิธีลงข้อมูล ขอเงินเยียวยา 5,000 บาท

การลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน 18.00 น. วันที่ 28 มี.ค. นี้ โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่า พร้อมรองรับสำหรับการเข้าลงทะเบียนพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติ
สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน
บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เผยแพร่ตัวอย่าง การลงทะเบียน “มาตรการเยียวยา 5,000” หน้าเว็บไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

affaliate-2

โดยจะมีช่องให้กรอกข้อมูล อาชีพ ตำแหน่ง ได้รับผลกระทบอย่างไร มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง กรณีไม่มีนายจ้าง ให้กรอกอาชีพอิสระที่ทำ จากนั้น จะส่งข้อมูลให้กดยืนยัน OTP ทางมือถือ

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลกรอกให้ครบทุกช่องนะครับ

ภาพจาก TravelNews

affaliate-2

ถ้ามีนายจ้างให้ติ้กช่องบนครับ มีนายจ้าง

ถ้าไม่มีให้ติ้กตรงช่องล่าง ไม่มีนายจ้าง ประกอบอาชีพอิสระ

วิธีลงทะเบียน รับ 5,000 อย่างละเอียด

affaliate-2

ขอบคุณที่มา: ข่าวสด

affaliate-2

error: Content is protected !!