รีบเลย 3 สถานที่ลงทะเบียน ขอรับเงินของบุตร ใครยังไม่ลง เช็คเลย

สำหรับเงินอุดหนุนเด็ก แม่ๆหลายคนยังสงสัยว่าเช็คสิทธิ์ยังไง จะได้เงินไหม วันนี้เราจะพาทุกคนไปเช็กเงินอุดหนุนบุตรด้วยตัวเองได้ไม่ยาก เพราะกรมกิจการบุตรและเยาวชน

ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร แรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด

ประจำปีงบประมาณ 63 (เดือนตุลาคม 62 ถึง กันยายน 63) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็คกันเลย

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่ายๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังก็ได้ ตามขั้นตอนนี้เลย

affaliate-2

เว็บไซต์กรมกิจการบุตรและเยาวชน

1 เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

2 กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนและของบุตร

3 ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม

affaliate-2

4 หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5 หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6 หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

affaliate-2

ใครได้สิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตร ปีงบประมาณ 2563 บ้าง ?

-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

-สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลังวันที่ 30 ก.ย. 2561

-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ลงทะเบียนอุดหนุนบุตรแรกเกิดปี 63 ได้อย่างไร ?

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้าไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ขวบ แต่กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งให้กำเนิดบุตรในช่วงปลายปี 62 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

  • กทม. ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่
  • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตามภูมิลำเนา

affaliate-2

error: Content is protected !!