รีบเช็กด่วน นำส่งข้อมูลเพิ่ม พรุ่งนี้เตรียมรับเงิน

สำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนวันสุดท้าย เมื่อวานนี้ 22 เมษายน 2563 และมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรการได้รับการโอนเงินไปแล้วกว่า 4 ล้านคน ซึ่งผู้ที่สถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ มีบางรายได้รับข้อความ ไม่ได้รับสิทธิ ให้ยื่นทบทวนสิทธิต่อไป

เราไม่ทิ้งกัน

สถานะ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่สถานะก่อนหน้านี้ นำส่งข้อมูล และได้นำส่งข้อมูลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา สถานะจะเป็น อยู่รหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม ล่าสุดสถานะตอนนี้ได้ปรังปรุงใหม่เป็น อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ซึ่งแปลว่าได้รับเงินชัวร์ ให้รอรับเงินในวันถัดไป

affaliate-2

สถานะ อยู่รหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

สถานะ อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้

และสำหรับท่านที่ ไม่ได้รับสิทธิ ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ เพื่อให้ทางคลังตรวจสอบใหม่อีกรอบ

affaliate-2

สถานะ ไม่ได้รับสิทธิ

affaliate-2

หน้าเว็บ ยื่นทบทวนสิทธิ

สำหรับผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา วันนี้สถานะเปลี่ยนเป็น อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ ให้รอรับเงินอย่างเดียว

affaliate-2

error: Content is protected !!