รัฐแจกหน้ากาก 10 ล้านชิ้น ส่งตรงถึงบ้าน เปิดเช็คได้ผ่านเว็บ

1 เมษายน 63 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลางจำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ผลิตแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโควิด-19

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน โดยคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี

ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด-19

โดยหน้ากากแบบผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น จะส่งผ่านทางไปรษณีย์ถึงมือประชาชน ภายในวันที่ 11 เมษายน นี้ ตามข้อมูลทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทุกครัวเรือนในเขต กทม.กว่า 3,050,000 ครัวเรือน จำนวนรวมกว่า 5,600,000 ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คนต่อ 1 ชิ้น

โดยเริ่มจากเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ รหัสไปรษณีย์ 10,100 และจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ และเขตสุดท้ายจะได้รับไม่เกินต้นเดือน พฤษภาคม นี้

ส่วนที่เหลือจำนวน 4,400,000 ชิ้น จะแจกจ่ายให้กับประชาชนในปริมณฑลและพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง เช่น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ จังหัดภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น รวมถึงพนักงานบริการที่มีความเสี่ยง เช่น พนักงานขนส่งมวลชน พนักงานสถานีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

affaliate-2

ซึ่งคณะกรรมการกำกับและบริหารโครงการผลิตหน้ากากผ้าจะพิจารณาจัดสรรแจกจ่ายเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโควิด-19 แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามประชาชนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ

ทุกหลังคาเรือนจะได้รับหน้ากากผ้าถึงมือจริง หากพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ สามารถตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์ www หน้ากากไทยต้านโควิด com เพื่อแจ้งข้อมูลในกรณีไม่ได้รับพัสดุหรือพัสดุตกหล่นไม่ถึงมือผู้รับ

ขอบคุณที่มา ข่าวสด

affaliate-2

error: Content is protected !!