ย้อนดู”ไข้หวัดใหญ่”ระบาดในสยามประเ ทศ เมื่อ101 ปีก่อน ที่คร่ าชีวิตคนไทยเกือบแสนคน

ถ้าย้อนกลับไปเมื่อกว่า 101 ปีก่อน ประเทศไทย ก็เผชิญกับโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด โดย Facebook ของคุณ Kamnoon Sidhisamarn เปิดเผยข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศสยามในปี 2461 ต่อเนื่องถึงปี 2462 หรือเมื่อ100 ปีที่แล้ว ซึ่งลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่มที่ 35 หน้า 1855-1856 และวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193-1202 จากการค้นคว้าของ “ท่านอาจารย์กฤษฎา บุณยะสมิต” โดยท่าน “อาจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์”นำมาบอกกล่าวต่อ

ย้อนดู”ไข้หวัดใหญ่”ระบาดในประเทศสยาม เมื่อ101 ปีก่อน ที่คร่าชีวิตคนไทยเกือบแสนคน!

เมื่ออ่านดูรายงาน สรุปในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 กรกฎาคม 2462 เล่ม 36 หน้า 1193 – 1202 โดยเฉพาะในหน้า 1202 จะพบตัวเลขยอดรวมใน 17 มณฑล ไม่รวมกรุงเทพพระมหานคร มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 2,317,662 คน เท่ากับประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดใน 17 มณฑล ตาย 80,223 คน

โดยรัฐบาลสยามในขณะนั้นได้ดูแลอย่างเต็มที่ ส่งแพทย์ออกไปทั่วทุกมณฑล ดังปรากฎในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2461 เล่ม 35 หน้า 1855-1856

affaliate-2

“100 ปีผ่านมา วันนี้การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเจริญขึ้นมาก สามารถรักษาสถานการณ์มาได้เป็นอย่างดี ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ

และภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินด้วยมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของรัฐบาล พวกเราคนไทยทั้งมวลจะผ่านสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ไปได้อย่างดีที่สุดแน่นอนในไม่ช้า”

ขอบคุณที่มาข้อมูล ให้ความรู้.com / Kamnoon Sidhisamarn

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!